't Voorhuys

 

BSO 't Voorhuys

 

In samensspraak met de Pieter van Jongelingschool hebben wij besloten om per 22 augustus 2020 te stoppen met het aanbieden van de BSO op deze locatie.

Wij willen alle ouders en kinderen bedanken voor de fijne tijd, leuke uitstapjes en actieviteiten die we met elkaar gedeeld hebben in de afgelopen 12 jaar.

 

BSO

Spelen 
De beide lokalen zijn op de verschillende leeftijden afgestemd. Zo beschikt ‘t Onderhuys over speelgoed wat gericht is op het jonge kind en zijn er in ‘t Bovenhuys veel gezelschapsspelletjes aanwezig. Bovendien beschikken de beide lokalen over een gezellige zithoek met kussens en banken waar heerlijk gerelaxt kan worden. Het gehele schoolplein hebben we na schooltijd tot onze beschikking, waarbij beide groepen gezamenlijk buitenspelen. Tevens bevindt zich achter het schoolplein een groot grasveld en een bos, waar heerlijk gespeeld kan worden. 
 
Christelijke identiteit 
Alle pedagogisch medewerkers staan achter de visie en werkwijze van KleurRijk. We hebben hart voor kinderen. We willen ze de christelijke normen en waarden overdragen en Gods liefde laten ervaren. Met de kinderen wordt gebeden, we luisteren christelijke kindermuziek en we vieren de christelijke feesten.
 
Samenwerking 
Zoals eerder benoemd delen we twee lokalen met de Pieter Jongelingschool. Vanuit onze gedeelde christelijke identiteit, sluit de manier van werken op elkaar aan. We delen daarnaast het speelgoed en andere materialen. 
 
Aandacht en plezier 
Naast onze kernwaarden en christelijke identiteit, vormen aandacht en plezier belangrijke uitgangspunten voor onze christelijke BSO ‘t Voorhuys. We bieden een vaste structuur en maken vooral in de schoolvakanties leuke uitstapjes.

Info

Contact:
Zijpendaalseweg 163
6814 CJ Arnhem

06-26968685
tvoorhuys@kleurrijk.nl
www.pjschool.nl

LRK nummer: 924802820

Openingstijden:
Maandag 15.00 – 18.30
Dinsdag 15.00 – 18.30
Woensdag Gesloten
Donderdag 15.00 – 18.30
Vrijdag Gesloten

Beschikbare producten:
BSO 40 weken  15.00 – 18.30
BSO 52 weken 15.00– 18.30 &  8.30-18:30 

Blokuren 15:00  – 17.00
VSO 40 weken: 7.30 – 8.30 
VSO 52 weken: 7.30 – 8.30
Flexibele opvang: Zie voorwaarden

Downloads:
Tarieven
Vakantie en sluitingsdagen

Werkplan
Inspectierapport

 

Meer informatie?

 

Keuze gemaakt?