Ede

 

De Rots

 

Helaas moeten wij onze deuren van de BSO en Peutergroep sluiten op 31 oktober 2019.

Vanaf 1 november 2019 kunnen wij geen opvang meer bieden. Voor meer informatie over andere opvang mogelijkheden verwijzen wij u naar het schoolbestuur van de Rots.

Onze peuterplusgroep  en buitenschoolse opvang bevinden zich in de gemeenschapsruimte van de Evangelische basisschool De Rots.
Op woensdag en vrijdag bieden wij hier opvang aan de peuters. Op maandag, dinsdag en donderdag middag bieden wij hier Buitenschoolse opvang.

Peuterplusgroep

Spelen 
We spelen met de peuters op het kleuterplein. Vaak zijn de kleuters dan net aan het opruimen of al naar binnen. We maken daar gebruik van kleuterspeelgoed, maar hebben ook onze eigen materialen speciaal voor deze groep.
 
Christelijke identiteit 
Alle pedagogisch medewerkers staan achter de visie en werkwijze van KleurRijk. We hebben hart voor kinderen. We willen ze de christelijke normen en waarden overdragen en Gods liefde laten ervaren. Met de kinderen wordt gebeden, we luisteren christelijke kindermuziek en we vieren de christelijke feesten. We lezen elke dag voor uit de Peuterbijbel en maken hier vaak bijpassende werkjes bij.
 
Samenwerking 
De samenwerking met de school gebeurt op verschillende manieren. Zo hebben we een moment van overdracht als de peuters klaar zijn voor groep 1. Ook lopen we met deze peuters wel eens naar groep 1 zodat ze alvast kunnen zien in welke groep ze kunnen komen. We proberen ook met onze methodes aan te sluiten op de methodes die in de kleuterklassen gebruikt worden.
 
Aandacht en plezier 
Onze peutergroep is een plek waar de kinderen een veilige omgeving willen bieden. We zorgen voor structuur, maar proberen ook veel ruimte te maken voor de ontwikkeling van hun vrije spel en creativiteit. We willen de peuters veel leren. Tegelijkertijd vinden we het enorm belangrijk om ze vooral ook veel aandacht en plezier te geven.

Info

Contact:
Apolstraat 1
6717 BP Ede

Simone Wierenga
06-19736229

derots@kleurrijk.nl
www.ebsderots.nl

LRK nummer: 190330685

Openingstijden:
Maandag Gesloten
Dinsdag Gesloten
Woensdag 8.30 – 12.30
Donderdag Gesloten
Vrijdag 8.30 – 12.30

Downloads:
Tarieven
Werkplan
Inspectierapport

Info

Contact:
Apolstraat 1
6717 BP Ede

Simone Wierenga
06-19736229

derots@kleurrijk.nl
www.ebsderots.nl

LRK nummer: 405609152

Openingstijden:
Maandag 15.00 – 18.30
Dinsdag 15.00 – 18.30
Woensdag Gesloten
Donderdag 15.00 – 18.30
Vrijdag Gesloten

Downloads:
Tarieven
Werkplan
Inspectierapport

BSO

Onze BSO is gevestigd in de gemeenschapsruimte van de Evangelische basisschool De Rots. De kinderen kennen deze ruimte omdat ze hier onder schooltijd ook veel gebruik van kunnen maken. De groepsgrootte varieert van 15 kinderen tot 30 kinderen per dag. We kiezen er dan soms ook voor om vanwege de omvang de groep op te splitsen.

Ons pedagogisch team bestaat uit 4 enthousiaste medewerkers.

Spelen
Na schooltijd worden de kinderen opgevangen in de gemeenschapsruimte. Welke is onderverdeeld in 2 ruimtes. 1 voor de kinderen van groep 1, 2 & 3 en een groep 3 tm 7/8.

We kiezen er bewust voor om eerst een fruit en drinkmoment te hebben om even tot rust te komen van school en ook dingen te kunnen delen wat ze op school hebben gedaan of hebben mee gemaakt. Hierna bieden we sport- en knutselactiviteiten aan. Ze mogen hieruit kiezen en zijn tot niets verplicht. Ze mogen namelijk ook lekker vrij spelen.
De BSO beschikt over voldoende uitdagend buitenspeelgoed. Onze BSO wordt gekenmerkt door de combinatie met de sport-BSO die door Wendy ten Wolde gegeven wordt.

Christelijke identiteit
Alle pedagogisch medewerkers staan achter de visie en werkwijze van KleurRijk. We hebben hart voor kinderen. Wij proberen van elk kind het goud te ontdekken. We willen ze de christelijke normen en waarden overdragen en Gods liefde laten ervaren. Met de kinderen wordt gebeden, we luisteren christelijke kindermuziek en we vieren de christelijke feesten. Als BSO hebben wij een sponsorkind waar we regelmatig iets voor knutselen. Zo – en op veel andere manieren – willen we de kinderen naastenliefde meegeven.

Samenwerking
Als BSO hebben we korte lijnen met de school omdat we gebruik maken van de gemeenschapsruimte. Hierdoor zien we de leerkrachten veel en kunnen we makkelijk dingen overdragen. We vinden het belangrijk om een goede samenwerking te hebben om op deze manier zo goed mogelijk bij te kunnen dragen aan de ontwikkeling van het kind.

Aandacht en plezier
Wij vinden het belangrijk dat de kinderen zich gehoord en gezien voelen. Dit willen we bereiken door ze veel aandacht te geven. We streven naar een veilige omgeving waar een gezellige sfeer hangt.  Ook proberen wij de kinderen zoveel mogelijk samen te laten spelen zodat niemand zich buiten gesloten hoeft te voelen.

 

Meer informatie?

 

Keuze gemaakt?