Lemmer

 

De Arke

 

Kinderen ontwikkelen zich het best wanneer meerdere partijen samenwerken aan hun ontwikkeling. Samen naar dit ene kind kijken, activiteiten op elkaar afstemmen en vanuit dezelfde visie werken aan de ontwikkeling van het kind. En hun gezamenlijke kwaliteiten bundelen om ieder kind de kans te geven op maatwerk in zijn of haar ontwikkeling. Elk kind verdient een leefbare omgeving waarin ruimte is voor hun groei en ontwikkeling. Gezin, buurt, opvang, onderwijs, sport en cultuur dragen bij aan deze ontwikkeling. Wanneer partijen samenwerken ten behoeve van het kind en het gezin, dan groeien de kinderen uit tot jonge mensen die verantwoordelijkheid kunnen dragen voor hun eigen leven en daarmee voor de samenleving.

Vanaf 1 april 2019 willen wij als KleurRijk de opvang aanbieden op IKC de Arke.

Kinderdagverblijf

Vanaf 26 augustus bieden wij kinderopvang aan. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dearke@kleurrijk.nl

Gezien op dit moment er nog hard gewerkt wordt aan de verbouwing van het kinderdagverblijf, kunnen wij u helaas nog niet rondleiden, Maar u bent van harte welkom om nader kennis te komen maken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Info

Contact:
Tramdyk 10
8532 BX Lemmer

Karin Verschut
06-36233435

dearke@kleurrijk.nl
www.dearke-meilan.nl

LRK nummer: 268138278

Openingstijden:
Maandag 8.30 – 12.00
Dinsdag 8.30 – 12.00
Woensdag 8.30 – 12.00
Donderdag 8.30 – 12.00
Vrijdag 8.30 – 12.00

Downloads:
Tarieven
Inspectierapport
Werkplan 

Info

Contact:
Tramdyk 10
8532 BX Lemmer

Karin Verschut
06-36051075
dearke@kleurrijk.nl
www.dearke-meilan.nl

LRK nummer: 113515145

Openingstijden:
Maandag 14.15 – 18.30
Dinsdag 14.15 – 18.30
Woensdag 14.15 – 18.30
Donderdag 14.15 – 18.30
Vrijdag 12.00 – 18.30

Downloads:
Tarieven
Inspectierapport

BSO

Er is één groepsruimte voor kinderen van de onderbouw met vrolijke kleuren en een aangrenzende buitenspeelplaats. De groepsruimte heeft allerlei speciaal ingerichte hoekjes waar de kinderen zich spelenderwijs ontwikkelen.  

De andere groepsruimte is een ruime en gezellig ingerichte keuken voor kinderen uit de bovenbouw. Daarnaast is er nog een kleine extra ruimte om te chillen.

Buiten spelen
In het middagprogramma zijn er vaste momenten ingepland dat wij buiten spelen. Wanneer we buiten spelen kunnen we gebruik maken van het schoolplein en de materialen. Wij merken dat het voor de kinderen heerlijk is dat zij spelen in een bekende omgeving. De afspraken en spelmogelijkheden zijn bekend.

Christelijke identiteit
Alle pedagogisch medewerkers staan wij achter de visie en werkwijze van KleurRijk. We hebben hart voor kinderen. We willen ze de christelijke normen en waarden overdragen en Gods liefde laten ervaren. Met de kinderen wordt gebeden, we luisteren christelijke kindermuziek en we vieren de christelijke feesten. We hebben oog voor de natuur, omgeving en voor elkaar.

Samenwerking
Doordat wij een integraal kindcentrum (IKC) zijn, werken wij veel samen met onderwijs en kinderdagopvang. Als IKC spreken wij dezelfde taal, dit biedt kinderen duidelijkheid en structuur. Doordat we nauw samenwerken is de overdracht tussen onderwijs en opvang goed. Ook bieden wij tijdens studiedagen en vrije dagen van het onderwijs opvang aan.

Aandacht en plezier
Naast onze kernwaarden en christelijke identiteit, staan aandacht en een veilige omgeving centraal. We bieden de kinderen een huiselijke sfeer en een plek waar ze met hun verhaal terecht kunnen. Samen met de kinderen maken we afspraken over hoe we met elkaar omgaan. We vinden het belangrijk dat de kinderen zich gezien weten en dat ze zichzelf kunnen zijn. We willen kinderen de ruimte bieden om mogelijkheden te ontdekken en creativiteit te ontwikkelen.

 

PEUTERSPEELZAAL

Spannende thema’s nemen ons mee door het hele jaar. Sinterklaas, Kerst, herfst, maar ook verkeer en kleuren en vormen. Zó leerzaam! Lekker spelen in het speellokaal waar we heerlijk kunnen rennen en bewegen. Maar als het weer ook maar een beetje meewerkt, zijn we buiten. Op het speelplein, in de zandbak of op de fiets. We hebben zelfs een mooie glijbaan.

Deze vorm van opvang ligt in het verlengde van de kinderopvang en is tegelijkertijd een opstap naar school. Met activiteiten die gericht zijn op het voorbereiden van je kind op de overstap naar de basisschool. In het programma is aandacht voor het luisteren naar elkaar, voor het verwoorden, voor navertellen, het op je beurt wachten, maar ook voor tellen, voor knippen en al die andere handige vaardigheden die je op school goed kunt gebruiken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Info

Contact:
Tramdyk 10
8532 BX Lemmer

Karin Verschut
06-36233435

dearke@kleurrijk.nl
www.dearke-meilan.nl

LRK nummer: 268138278

Openingstijden:
Maandag 8.30 – 12.00
Dinsdag 8.30 – 12.00
Woensdag 8.30 – 12.00
Donderdag 8.30 – 12.00
Vrijdag 8.30 – 12.00

Downloads:
Tarieven
Inspectierapport
Werkplan

 

Meer informatie?

 

Keuze gemaakt?