Lemmer

 

Helaas zal deze locatie per 10 juli 2021 niet langer een onderdeel zijn van het KleurRijk aanbod

De Arke

 

Kinderen ontwikkelen zich het best wanneer meerdere partijen samenwerken aan hun ontwikkeling. Samen naar dit ene kind kijken, activiteiten op elkaar afstemmen en vanuit dezelfde visie werken aan de ontwikkeling van het kind. En hun gezamenlijke kwaliteiten bundelen om ieder kind de kans te geven op maatwerk in zijn of haar ontwikkeling. Elk kind verdient een leefbare omgeving waarin ruimte is voor hun groei en ontwikkeling. Gezin, buurt, opvang, onderwijs, sport en cultuur dragen bij aan deze ontwikkeling. Wanneer partijen samenwerken ten behoeve van het kind en het gezin, dan groeien de kinderen uit tot jonge mensen die verantwoordelijkheid kunnen dragen voor hun eigen leven en daarmee voor de samenleving.

IKC De Arke in Lemmer is een integraal kindcentrum voor opvang en onderwijs voor kinderen van 0 –13 jaar. KleurRijk biedt kinderopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang aan.

 

Kinderdagverblijf

Er is een groepsruimte voor de kinderen van het kinderdagverblijf met een aangrenzende
buitenspeelplaats. Op het kinderdagverblijf worden kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar
opgevangen. Door een dagelijks vast ritme van eten, drinken, spelen en slapen voelt uw kind zich bij ons snel veilig en vertrouwd. We werken met vaste leidsters, die de kinderen kennen en weten wat ze nodig hebben.

Christelijke identiteit
Alle pedagogisch medewerkers staan achter de visie en werkwijze van KleurRijk. We willen de kinderen christelijke normen en waarden overdragen. Met de kinderen wordt gebeden en we vieren de christelijke feesten. We hebben oog voor de natuur, omgeving en voor elkaar.

Samenwerking
Doordat wij een integraal kindcentrum (IKC) zijn, werken wij veel samen met onderwijs. Als IKC spreken wij dezelfde taal, dit biedt kinderen duidelijkheid en structuur. Doordat we nauw
samenwerken is er een doorgaande lijn tussen onderwijs en opvang. We bieden tijdens studiedagen en vrije dagen van het onderwijs opvang aan.

Aandacht en plezier
Naast onze kernwaarden en christelijke identiteit, staan aandacht en een veilige omgeving centraal. We vinden het belangrijk dat de kinderen zich gezien weten en dat ze zichzelf kunnen zijn. We willen kinderen de ruimte bieden om mogelijkheden te ontdekken en creativiteit te ontwikkelen. Er is ruimte om lekker te spelen en daarnaast wordt er aandacht besteed aan een vast dagprogramma. De kinderen worden gevolgd in hun ontwikkeling middels de ontwikkelingslijnen van het jonge kind.

Info

Contact:
Tramdyk 10
8532 BX Lemmer

Arenda Russchen
06 36 05 10 75
dearke@kleurrijk.nl

www.dearke-meilan.nl

LRK nummer: 268138278

Openingstijden:
Maandag: 7.30 – 18.30
Dinsdag: 7.30 – 18.30
Woensdag: 7.30 – 18.30
Donderdag: 7.30 – 18.30
Vrijdag: 7.30 – 18.30

Productmogelijkheden:
40 weken 11 uur 7.30 – 18.30
40 weken 9 uur 8.30 – 17.30
40 weken 6 uur 7.30 – 13.30 / 12.30 – 18.30
Schooltijden 8.30 – 14.30
52 weken 11 uur 7.30 – 18.30
52 weken 9 uur 8.30 – 17.30
52 weken 6 uur 7.30 – 13.30 / 12.30 – 18.30

Downloads:
Jaarplanning

Tarieven
Inspectierapport
Werkplan 

BSO

Er is een groepsruimte voor de kinderen van de BSO met ingerichte hoekjes waar de kinderen zich spelenderwijs kunnen ontwikkelen. In het middagprogramma zijn er vaste momenten ingepland dat wij buiten spelen op de aangrenzende buitenspeelplaats. De afspraken en spelmogelijkheden zijn bekend. Er is sprake van een stimulerende omgeving, waarbinnen de kinderen kunnen spelen, ontmoeten en zichzelf kunnen ontwikkelen.

Christelijke identiteit
Alle pedagogisch medewerkers staan achter de visie en werkwijze van KleurRijk. We willen de kinderen christelijke normen en waarden overdragen. Met de kinderen wordt gebeden en we vieren de christelijke feesten. We hebben oog voor de natuur, omgeving en voor elkaar.

Samenwerking
Doordat wij een integraal kindcentrum (IKC) zijn, werken wij veel samen met onderwijs en
kinderdagopvang. Als IKC spreken wij dezelfde taal, dit biedt kinderen duidelijkheid en structuur. Doordat we nauw samenwerken is er een doorgaande lijn tussen onderwijs en opvang. We bieden tijdens studiedagen en vrije dagen van het onderwijs opvang aan.

Aandacht en plezier
Naast onze kernwaarden en christelijke identiteit, staan aandacht en een veilige omgeving centraal. We bieden de kinderen een huiselijke sfeer en een plek waar ze met hun verhaal terecht kunnen. Samen met de kinderen maken we afspraken over hoe we met elkaar omgaan. We vinden het belangrijk dat de kinderen zich gezien weten en dat ze zichzelf kunnen zijn. We willen kinderen de ruimte bieden om mogelijkheden te ontdekken en creativiteit te ontwikkelen. Er is ruimte om lekker te spelen en daarnaast wordt er aandacht besteed aan een vast dagprogramma en een activiteitenaanbod.

Info

Contact:
Tramdyk 10
8532 BX Lemmer

Arenda Russchen
06 36 23 34 35
dearke@kleurrijk.nl

www.dearke-meilan.nl

LRK nummer: 113515145

Openingstijden:
Maandag 14.15 – 18.30
Dinsdag 14.15 – 18.30
Woensdag 14.15 – 18.30
Donderdag 14.15 – 18.30
Vrijdag 12.00 – 18.30

Productmogelijkheden:
BSO 40 weken 14.00 – 18.30
BSO 40 weken 8.30 – 13.00 / 12.00 – 18.30 /
8.30 – 18.30 (alleen op vrijdag)
Blokuren 40 weken 14.00 – 16.15
BSO 52 weken 14.00 – 18.30 & 8.30 – 18.30
BSO 52 weken 14.00–18.30 & 8.30-12.30 of 12.30- 18.30

VSO 40 weken 7.30 – 8.30
VSO 52 weken 7.30 – 8.30

Downloads:
Jaarplanning

Tarieven
Werkplan 

Inspectierapport

PEUTERSPEELZAAL

Er is een groepsruimte voor de kinderen van de peuterspeelzaal met een aangrenzende
buitenspeelplaats. Op de peuterspeelzaal worden kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar
opgevangen. Kinderen leren samen spelen en samen werken. De leidsters helpen de kinderen hun dagelijkse omgeving te ontdekken, stimuleren de zelfstandigheid en het zelfvertrouwen en er wordt gewerkt aan taalstimulering. Er is aandacht voor het luisteren naar elkaar, het verwoorden, het navertellen, het op de beurt wachten, maar ook het tellen, knippen en andere vaardigheden.
Activiteiten die gericht zijn op het voorbereiden van je kind op de overstap naar de basisschool. We werken met vaste leidsters, die de kinderen kennen en weten wat ze nodig hebben.  

Christelijke identiteit
Alle pedagogisch medewerkers staan achter de visie en werkwijze van KleurRijk. We willen de kinderen christelijke normen en waarden overdragen. Met de kinderen wordt gebeden en we vieren de christelijke feesten. We hebben oog voor de natuur, omgeving en voor elkaar.

Samenwerking
Doordat wij een integraal kindcentrum (IKC) zijn, werken wij veel samen met onderwijs. Als IKC spreken wij dezelfde taal, dit biedt kinderen duidelijkheid en structuur. Doordat we nauw
samenwerken is er een doorgaande lijn tussen onderwijs en opvang. We bieden tijdens studiedagen en vrije dagen van het onderwijs opvang aan.

Aandacht en plezier
Naast onze kernwaarden en christelijke identiteit, staan aandacht en een veilige omgeving centraal. We vinden het belangrijk dat de kinderen zich gezien weten en dat ze zichzelf kunnen zijn. We willen kinderen de ruimte bieden om mogelijkheden te ontdekken en creativiteit te ontwikkelen. Er is ruimte om lekker te spelen en daarnaast wordt er aandacht besteed aan een vast dagprogramma. De kinderen worden gevolgd in hun ontwikkeling middels de ontwikkelingslijnen van het jonge kind.

Info

Contact:
Tramdyk 10
8532 BX Lemmer

Arenda Russchen
06-36233435
dearke@kleurrijk.nl
www.dearke-meilan.nl

LRK nummer: 268138278

Openingstijden:
Maandag 8.15 – 12.15
Dinsdag 8.15 – 12.15
Woensdag 8.15 – 12.15
Donderdag 8.15 – 12.15
Vrijdag 8.15 – 12.15

Beschikbare producten:
Reguliere Peuteropvang 8.15 – 12.15
VVE Peuteropvang 8.15 – 12.15

Downloads:
Jaarplanning

Tarieven
Inspectierapport
Werkplan

 

Meer informatie?

 

Keuze gemaakt?