Oosterzee

Helaas zal deze locatie per 10 juli 2021 niet langer een onderdeel zijn van het KleurRijk aanbod

PSZ Oosterzee

Op woensdag- en vrijdagochtend kunnen kinderen van 2,5 tot 4 jaar naar de peuterspeelzaal. Wij maken gebruik van een lokaal in C.B.S. de Eben Haëzer in Oosterzee.

Peuterspeelzaal

De peuterspeelzaal maakt onderdeel uit van CKO KleurRijk. CKO KleurRijk wil alle kinderen, onafhankelijk van hun geloofs- of culturele achtergrond, opvang bieden waarin Gods liefde en leefregels centraal staan. Daarnaast vinden we het als peutergroep en als school belangrijk dat er op verschillende manieren wordt samengewerkt. Zo delen we bijvoorbeeld het schoolplein, het leerplein en zijn we van plan om gezamenlijke activiteiten te doen met de kinderen van groep 1. Momenteel is de groep nog niet zo groot en worden ook de peuters vanaf 2 jaar toegelaten. Wanneer de peuters 4 jaar worden, vindt er een overdracht plaats tussen de peuterleidster en de juf van groep 1.

Info

Contact:
De Grieën 5
8536 VH Oosterzee

Johanna Hofman
06 19 45 21 47
(woensdag- en vrijdagochtend bereikbaar)

oosterzee@kleurrijk.nl
www.ebenhaezer-meilan.nl

LRK nummer: 589688030

Openingstijden:
Maandag Gesloten
Dinsdag Gesloten
Woensdag 8.30 – 12.00
Donderdag Gesloten
Vrijdag 8.30 – 12.00

Downloads:
Jaarplanning
Tarieven

Werkplan
Inspectierapport

Meer informatie?

Keuze gemaakt?