Zeist

De Regenboog

Onze buitenschoolse opvang is gevestigd in Reformatorische basisschool de Rehoboth te
Zeist. We vangen de kinderen op in het kleutergymlokaal van de school.  De kinderen kunnen zelfstandig van hun lokaal naar de BSO komen.

BSO

Spelen
Buiten spelen vinden wij heel belangrijk. Elke middag gaan we ongeveer een uur met de kinderen naar buiten. We hebben eigen speelgoed maar mogen ook gebruik maken van het speelgoed van school. Het plein bestaat uit twee delen. Het grote plein en het kleine plein. Op het kleine plein staan speeltoestellen voor de kleuters. Op het grote plein staan speeltoestellen voor kinderen vanaf groep 3. Er is genoeg uitdaging voor elke leeftijd. Binnen gebruiken we eigen speelgoed en spullen. Er speelgoed voor alle leeftijden. De kinderen mogen vrij spelen.

Christelijke identiteit
De pedagogisch medewerker staat achter de visie en werkwijze van KleurRijk. We hebben hart voor de kinderen. We willen ze de Christelijke normen en waarden overdragen en Gods liefde laten ervaren. Tijdens vakantie BSO wordt er gebeden en uit de Bijbel gelezen.
Het gebruik van laptops wordt uitsluitend gebruikt voor huiswerk van school, niet voor vermaak.

Samenwerking
De pedagogisch medewerker werkt overdag als onderwijs assistent op de school. Hierdoor is er goed contact tussen de BSO en de school. Leerkrachten lopen regelmatig binnen voor overdracht van kinderen.

Aandacht en plezier
Wij vinden het heel belangrijk dat de kinderen met plezier naar de BSO komen. Wij richten ons op verbondenheid voor ouder en kind. De kinderen bieden we structuur, door vaste tijden te eten en te drinken. Het lokaal is zo ingedeeld dat er een rustige plek is, een eet plek en een speel plek. Dit zorgt voor structuur en rust in het lokaal.
We spreken de ouders even kort met ophalen en houden ouders op de hoogte via korte memo’s op de mail. 

Info

Contact:
G.J. van der Veenlaan 2
3705 PE Zeist

Anne Nijenhuis
06- 16 01 78 92 

deregenboog@kleurrijk.nl
www.rehobothzeist.nl

LRK nummer: 222308849

Openingstijden:
Maandag 15.15 – 18.30
Dinsdag 15.15 – 18.30
Woensdag Gesloten
Donderdag 15.15 – 18.30
Vrijdag Gesloten

Downloads:
Tarieven
Vakanties en studiedagen

Werkplan
Inspectierapport

Meer informatie?

Keuze gemaakt?