Groningen

Het Palet

Op kindcentrum het Palet wordt in samenwerking met onderwijs opvang aangeboden op onze buitenschoolse opvang. Samen werken we aan een doorgaande leerlijn waarbij het kind centraal staat. Wij gaan erop uit in Gods kleurrijke wereld. Kinderen krijgen de ruimte om zichzelf te ontwikkelen. Ze ontdekken wie ze zelf zijn, wie de ander is en hoe wonderlijk de wereld is gemaakt.

BSO

Buitenspelen 
Iedere dag gaan we met de kinderen naar buiten. De kinderen die naar de BSO gaan, kunnen op het plein spelen op de schommel, in de zandbak, met fietsen en karren. Ook is er gelegenheid voor sport en spelactiviteiten. We bieden een stimulerende omgeving, waarbinnen kinderen spelen, ontmoeten en zichzelf ontwikkelen.
 
Christelijke identiteit 
Alle pedagogisch medewerkers staan achter de visie en werkwijze van KleurRijk. We hebben hart voor kinderen. We willen ze de christelijke normen en waarden overdragen en Gods liefde laten ervaren. Met de kinderen wordt gebeden, we luisteren christelijke kindermuziek en we vieren de christelijke feesten.
 
Samenwerking 
We werken samen met school. We delen gezamenlijke ruimtes en spreken de leerkrachten bij het overdragen van school naar BSO.
 
Aandacht en plezier 
Naast onze kernwaarden en christelijke identiteit, vormen aandacht en plezier belangrijke uitgangspunten voor de christelijke opvang op kindcentrum het Palet. We bieden de kinderen structuur, door op gezette tijden te eten en te drinken en activiteiten aan te bieden. We hebben vaste groepen en vaste medewerkers, waarbij ieder kind tot zijn recht komt en met aandacht wordt benaderd.

Info

Social Media:

 

Contact:
Froukemaheerd 1
9736 RA Groningen

Hanneke Leeflang
06 – 45 56 45 15

www.hetpalet-groningen.nl
hannekeleeflang@kleurrijk.nl

Klik op het LRK nummer voor onze GGD inspectierapporten:
Volgt nog.

Openingstijden:
Maandag 14:45 – 18.30
Dinsdag 14:45 – 18.30
Woensdag 12:30 – 18:30 (bij voldoende aanmeldingen)
Donderdag 14:45 – 18.30
Vrijdag 12:00 – 14:45 (bij voldoende aanmeldingen)

Productmogelijkheden
40 weken 14:45 – 18.30
40 weken blokuren 14:45 – 17.00
52 weken 14:45 – 18.30 (in vakanties 08.30 – 18.30 uur)
12 weken 08.30 – 18.30 (alleen vakantie)
VSO 40 weken en 52 weken 07.30 – 08.30 uur
Flexibel contract 15.00 – 18.30 uur

Downloads
Jaarplanning en tarieven
Werkplan
 

Meer informatie?

Keuze gemaakt?