Visie

In onze christelijke kinderdagverblijven en kindcentra staan we voor een kindgerichte en persoonlijke benadering. We bieden er een kleinschalige, huiselijke plek waar kinderen plezier maken en zichzelf kunnen zijn. Bijzonder is dat we deze vorm van kinderopvang altijd aanbieden in nauwe samenwerking met een school die aansluit bij onze visie.

Met onze christelijke kinderopvang willen we voorzien in de praktische behoefte van ouders om met een gerust hart aan het werk te kunnen of te kunnen studeren in de wetenschap dat hun kind of kinderen op een goede plek worden opgevangen. Het biedt vaders en moeders de kans zich te ontwikkelen en maatschappelijk in te zetten. Het organiseren van kinderopvang biedt ook de mogelijkheid elk kind in Nederland iets mee te geven van een christelijke levensvisie en het voorleven daarvan.

Waarom christelijk

We geloven dat Gods liefde voor alle mensen is. We vinden bij Hem inspiratie om op een persoonlijk betrokken manier als professionals kinderopvang te bieden van hoge kwaliteit. Ook in de dienstverlening richting ouders willen we deze kwaliteit bieden. We merken dat christelijke en niet-christelijke ouders dit waarderen. Wij hopen vanuit dat vertrouwen kinderen iets te kunnen laten zien van de liefde van God opdat zij later zelf nieuwsgierig worden naar Hem en ook vanuit Gods liefde willen leven. Wij verwachten van onze pedagogisch medewerkers daarom dat zij de christelijke identiteit onderschrijven en uitdragen.

Waardering

Kinderopvang wordt in hoofdzaak aangeboden door vrouwen, zowel in gastouderopvang als in kindcentra. CKO KleurRijk wil met de organisatie van kinderopvang ook meer waardering creëren voor de vrouwen die de kinderopvang op professionele wijze uitvoeren.  Gelukkig zien we dat hier steeds meer verandering in komt. We geloven daar met CKO KleurRijk ook een bijdrage aan te hebben geleverd en dat zullen we blijven doen.

Meer informatie?

Keuze gemaakt?