Onze Vestigingen

Kinderen in de christelijke kinderopvang verdienen een warme, huiselijke sfeer. Waar ze met andere kinderen spelen en opgroeien. Begeleid door mensen die persoonlijk betrokken zijn. Zodat hun ouders met een gerust hart kunnen werken of studeren. We staan voor kwaliteit in de zorg voor jouw kind vanuit een christelijke levensvisie in onze diverse kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang.

Zie hieronder waar u ons kan vinden.

Missie

CKO KleurRijk ervaart een belangrijke missie in het bieden van christelijke kinderopvang.
Wij willen kinderen opvang bieden waarin de Bijbelse normen en waarden centraal staan
en waar de kinderen zich veilig en geliefd voelen waardoor ze vrij kunnen spelen,
ontmoeten en zich ontwikkelen.

Nieuwsberichten

Wanneer blijft je kind thuis, bij welke klachten? Deze beslisboom voor kinderen vanaf 0 jaar t/m groep 8 helpt je bij het maken van je keuze. 

Als iemand in jouw huishouden COVID-19 heeft, blijft iedereen thuis. Maar wat doe je als iemand alleen klachten heeft en er nog getest moet worden? Je leest het allemaal in de beslisboom!  

Heerco Riemer

Manager, 06-26795628

Per 11 mei hopen we weer veel kinderen en ouders terug te zien op onze locaties.

Om dit zo veilig mogelijk te doen hebben we de richtlijnen van de overheid gevolgd en in ons protocol gezondheid en veiligheid gedurende COVID-19 beschreven.

De locaties zullen met de ouders communiceren hoe dit beleid wordt toegepast op de locatie.

Machteld van den Berg

Directeur

Werken bij KleurRijk

CKO KleurRijk is een kinderopvangorganisatie, welke kleinschalige, uitdagende opvang biedt vanuit een christelijke levensvisie. Wij staan voor persoonlijke aandacht voor ieder kind, huiselijkheid en ervaringsgerichte activiteiten met veel aandacht voor sport, creativiteit en natuur.

Binnen christelijke kinderopvang KleurRijk werken wij met zelforganiserende teams. Het werken als pedagogisch medewerker binnen zelforganiserende teams houdt meer in dan alleen groepswerk.

Nieuwsgierig geworden? Bekijk dan onze vacatures of stuur een open sollicitatie.

– Machteld van den Berg