Hasselt

op de hoeksteen

Binnen de muren van de basisschool op de Hoeksteen bied CKO KleurRijk kleinschalige buitenschoolse opvang aan. In een lokaal speciaal ingericht voor de BSO bieden we opvang aan in een groep van maximaal 20 kinderen.

Vanaf schooljaar 2019 – 2020 bieden wij ook op deze locatie een Peutergroep.

 

Peutergroep

 

Vanaf 26 augustus willen wij, KleurRijk, in samenwerking met basisschool op de Hoeksteen een peutergroep opstarten.

Samen slaan we de handen in elkaar om een doorgaande leerlijn te creëren voor kinderen van 2 t/m13 jaar. Ontwikkelingsgericht werken gecombineerd met vrij spel, christelijke identiteit en veilige en vertrouwde opvang is wat wij willen bieden. De dagen dat wij open gaan is geheel afhankelijk van de wens van jullie als ouders.

Bij interesse kan je je aanmelden via onze website www.kleurrijkkinderopvang.nl/inschrijven.

Wanneer je je hebt ingeschreven is dat nog niet een directe verplichting om opvang af te nemen. Voel je dus vrij om zo ook je interesse te tonen.

Voor vragen kan je contact opnemen met Heerco Riemer: 06-12615541 of het hoofdkantoor 026-3213644

  

 

 

 

Info

Contact:
Burg. Malcorpslaan 101
8061 AJ Hasselt

Annemieke Buitenhuis
06-13245192

dehoeksteen@kleurrijk.nl
www.opdehoeksteen.nl

Openingstijden:

Maandag 8.30 – 11.45
Dinsdag 8.30 – 11.45
Woensdag 8.30 – 12.30
Donderdag 8.30 – 11.45
Vrijdag 8.30 – 11.45

Downloads:
Tarieven

Info

Contact:
Burg. Malcorpslaan 101
8061 AJ Hasselt

Annemieke Buitenhuis
06-13245192
dehoeksteen@kleurrijk.nl
www.opdehoeksteen.nl

LRK nummer: 285086935

Openingstijden:
Maandag 14.30 – 18.30
Dinsdag 14.30 – 18.30
Woensdag Gesloten
Donderdag 14.30 – 18.30
Vrijdag Gesloten

Downloads:
Tarieven
Werkplan
Inspectierapport

BSO

Christelijke identiteit
Alle pedagogisch medewerkers staan achter de visie en werkwijze van Kleurrijk. We hebben hart voor kinderen. We willen ze de christelijke normen en waarden overdragen en Gods liefde laten ervaren. Met de kinderen wordt gebeden, we luisteren en zingen christelijke kindermuziek, we lezen uit de Bijbel en we vieren de christelijke feesten.

Buitenspelen
Met de kinderen proberen we elke dag naar buiten te gaan. We hebben een groot speelplein met veel speelmogelijkheden voor de BSO. Zo hebben de kinderen een stimulerende omgeving, waarbinnen ze spelen, ontmoeten en zichzelf ontwikkelen.

Samenwerking
De samenwerking met de school is merkbaar op verschillende manieren, zoals in de keuze voor de boeken die we lezen. Vanuit onze gedeelde christelijke identiteit maken we daar bewuste keuzes in. Daarnaast gebruiken zijn zowel opvang als onderwijs geschoold in de Kanjertraining en spreken wij op de zelfde manier de kinderen aan op hun gedrag.

Aandacht en plezier
Naast onze kernwaarden en christelijke identiteit, vormen aandacht en plezier belangrijke uitgangspunten voor de christelijke kinderopvang op BSO de Hoeksteen. Er is ruimte om lekker te spelen en daarnaast wordt er aandacht besteed aan een vast dagprogramma en een activiteitenaanbod.

Meer informatie?

Keuze gemaakt?