Hattem

De zaaier

Wij vinden het belangrijk dat kinderen met plezier naar de opvang gaan, mogen leren van elkaar en zich kunnen ontwikkelen. Kinderopvang KleurRijk de Zaaier is gevestigd in GBS De Zaaier. Wij bieden op deze locatie buitenschoolse opvang (BSO, 4-12 jaar) en peuteropvang (PSZ, 2-4 jaar).

Peutergroep

Op de peutergroep is ruimte voor ontwikkeling en plezier op niveau. De pedagogisch medewerker zorgt voor activiteiten die aansluiten op de belevingswereld van de kinderen. Daarnaast wordt er voorgelezen, buiten gespeeld en is er ook binnen ruimte voor vrij spel.

Christelijke identiteit
De pedagogisch medewerkers staan achter de visie en werkwijze van KleurRijk: we hebben hart voor kinderen en we willen ze laten merken dat ze geliefd zijn door hun hemelse Vader. We vinden het belangrijk om de kinderen de christelijke normen en waarden mee te geven. Ook geven we aandacht aan de christelijke feestdagen, luisteren en zingen we christelijke liedjes en lezen we uit de Bijbel.

Samenwerking
Op onze locatie wordt steeds meer samengewerkt met GBS de Zaaier, wij worden binnenkort intergraal kindcentrum! We sluiten aan op de thema’s van de kleutergroepen, zodat kinderen van de peutergroep en van de kleutergroep eenzelfde gesprek aan tafel voeren als ze thuis komen. Een groot voordeel van de samenwerking is de soepele overgang naar het onderwijs die we de kinderen en ouders willen geven.

Info

Contact:
Dorpsweg 117
8051 XT Hattem

Irene Grit
06 -16668512

dezaaier@kleurrijk.nl

Wij werken samen met GBS de Zaaier:
www.gbsdezaaier.nl

Klik op het LRK nummer voor onze GGD inspectierapporten:
LRK nummer: 152301161

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
Downloads
Jaarplanning en tarieven
Werkplan
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯

Openingstijden:
Maandag: Nog gesloten
Dinsdag 8.30 – 12.30
Woensdag: Nog gesloten
Donderdag 8.30 – 12.30
Vrijdag 8.30 – 12.30

Product mogelijkheden:

  • Peuteropvang regulier
    8.30-12.30*
  • Peuteropvang regulier gemeentelijke subsidie 8.30-12.30*

* Bij minimaal twee ochtenden peutersopvang per week komt uw kind eenvoudiger mee in de groep en komt uw kind het best tot zijn/haar recht in ons programma. Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag en wilt u uw kind aanmelden voor gemeentelijke subsidie? Vanuit de gemeente is het verplicht minimaal twee ochtenden peuteropvang af te nemen.

Social Media:

 

BSO

Christelijke identiteit
We hebben hart voor kinderen en willen ze een veilige plek bieden. In ons werk willen we
graag de christelijke normen en waarden overbrengen aan de kinderen en ze Gods liefde
laten zien. Dit doen we in ons dagelijks leven, door bijvoorbeeld bidden voor het eten en het vieren van christelijke feestdagen. Daarnaast sponsoren we als opvang een kind via Compassion en organiseren we af en toe een actie voor Stichting Red een Kind.

Spelen
Wij vinden (buiten)spelen erg belangrijk. Als het weer het toelaat zijn we dan ook vaak
buiten te vinden. Daarnaast wordt er elke middag een activiteit aangeboden waar kinderen vrijwillig aan mee
mogen doen. Naast het spelenderwijs leren is de BSO ook een plek om tot rust te komen na een schooldag. Er is dan ook op elke groep ruimte om op de bank te hangen en tot rust te komen met de neus in een Duckje of even terug te trekken in een speelhoek of hut.

Samenwerking
De samenwerking met het onderwijzend personeel wordt steeds verder uitgebreid. Op de opvangdagen vindt indien nodig een overdracht plaats tussen leerkracht en pedagogisch medewerker zodat we weten hoe een kind erbij zit. We sluiten een aantal keer per jaar aan bij de studiedagen van school en hebben geregeld overleg met de leerkrachten. Contact met ouders is voor ons ook erg belangrijk, daarom houden we de lijntjes tussen pedagogisch medewerkers en ouders graag kort. Waar nodig hebben we extra overleg met ouders, om hun kind te kunnen bieden wat hij/zij nodig heeft.

Aandacht en plezier
Naast de christelijke identiteit vinden we aandacht en plezier erg belangrijk. We gaan uit van BSO-tijd is vrije tijd. De kinderen ‘moeten’ dus niet meedoen met een activiteit. Er is vooral ruimte voor vrij spel. Natuurlijk gebeurt dit wel binnen een vaste structuur, om kinderen veiligheid en overzicht te bieden. Op deze manier zorgen we er voor dat kinderen zichzelf durven zijn en vertrouwd zijn met de omgeving en pedagogisch medewerkers.

 

Info

Contact:
Dorpsweg 117
8051 XT Hattem

Irene Grit
06 -16668512

dezaaier@kleurrijk.nl

Wij werken samen met GBS de Zaaier: www.gbsdezaaier.nl

Klik op het LRK nummer voor onze GGD inspectierapporten:
LRK nummer: 228057759

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
Downloads
Jaarplanning en tarieven
Werkplan
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯

Openingstijden:
Maandag 14.30 – 18.30
Dinsdag 14.30 – 18.30
Woensdag Gesloten
Donderdag 14.30– 18.30
Vrijdag Gesloten

Studiedagen onderwijs: 08.30 – 18.30

Vakantiedagen: 8.15 – 18.15

Product mogelijkheden:
Schoolweken contract standaard,
14.30-18.30 uur

Schoolweken contract blokuren:
14.30-16.30 uur

School- en vakantieweken contract:
Schooldag: 14.30-18.30 uur
Vakantiedag: 8.15-18.15 uur

Vakantieweken contract:
8.15-18.15 uur

Social Media:

 

Meer informatie?

Keuze gemaakt?