Hattem

De zaaier

Onze buitenschoolse opvang is gevestigd in GBS De Zaaier. Wij maken gebruik van
verschillende lokalen en ruimtes die de school rijk is. Daarnaast spelen we graag op het
ruime schoolplein.
De kinderen zijn verdeeld over drie stamgroepen: de Pantergroep (groep 5-8), de Tijgergroep (groep 3-4) en de Giraffengroep (groep 0-2).
Op deze groepen staat een vaste pedagogisch medewerker.

BSO

Christelijke identiteit
Als team van BSO De Zaaier werken wij mee aan de missie en visie van CKO KleurRijk. We
hebben hart voor kinderen en willen ze een veilige plek bieden. In ons werk willen we
graag de christelijke normen en waarden overbrengen aan de kinderen en ze Gods liefde
laten zien. Dit doen we in ons dagelijks leven, maar ook door middel van duidelijk
aanwezige onderdelen zoals bidden voor het eten en het vieren van christelijke
feestdagen. Daarnaast sponsoren we als BSO ook een kind via Compassion. Het schrijven
van brieven en maken van tekeningen doen we samen met de kinderen.

(Buiten)Spelen
Wij vinden (buiten)spelen erg belangrijk. Als het weer het toelaat zijn we dan ook vaak
buiten te vinden. We hebben zelf veel spel- en speelmateriaal en ook het materiaal van
school mogen we gebruiken. Zo is er in en rond de school genoeg om mee te spelen.
Daarnaast bieden we elke middag een activiteit aan, waar kinderen vrijwillig aan mee
mogen doen. Via deze manieren leren de kinderen spelenderwijs. Ze groeien en bloeien in
hun eigen tempo en op hun eigen manier en ontdekken wat ze leuk en interessant vinden.

Samenwerking
Contact met ouders is voor ons erg belangrijk. Er zijn korte lijntjes tussen pedagogisch
medewerker en ouders. Waar nodig hebben we extra overleg met ouders, om hun kind te
bieden wat hij of zij nodig heeft.
De samenwerking met GBS De Zaaier wordt steeds meer uitbereid. Er is een keer per
maand contact met de directie over de samenwerking tussen school en BSO. Daarnaast
vindt er, waar nodig, overdracht plaats tussen leerkracht en pedagogisch medewerker.

Aandacht en plezier
Naast de christelijke identiteit vinden we aandacht en plezier erg belangrijk. De BSO vindt
plaats op een vrije middag van kinderen. Het uitgangspunt is daarom ook dat er zoveel
mogelijk plezier gemaakt mag worden. Natuurlijk gebeurt dit wel binnen een vaste
structuur, om kinderen ook hun veiligheid te bieden. Het is belangrijk dat de kinderen zich
zo vertrouwd voelen, dat zij zichzelf kunnen en durven zijn.

Info

Contact:
Dorpsweg 117
8051 XT Hattem

Arianne de Vries
06 -16668512
dezaaier@kleurrijk.nl
www.gbsdezaaier.nl

LRK nummer: 228057759

Openingstijden:
Maandag 14.30 – 18.30
Dinsdag 14.30 – 18.30
Woensdag Gesloten
Donderdag 14.30– 18.30
Vrijdag Gesloten
Vakanties
: 8.15 – 18.15

Productmogelijkheden:
40-wekencontract standaard 14.30-18.30
40-wekencontr
act blokuren 14.30-16.30
52-wekencontract 14.30-18.30 / 8.15-18.15
12-wekencontract 8.15-18.15

Downloads:
Tarieven
Vakantie en Sluitingsdagen

Werkplan
Inspectierapport

Meer informatie?

Keuze gemaakt?