Hattem

De zaaier

Onze buitenschoolse opvang is gevestigd in GBS De Zaaier. Wij maken gebruik van
verschillende lokalen en ruimtes die de school rijk is. Daarnaast spelen we graag op het
ruime schoolplein.
De kinderen zijn verdeeld over drie stamgroepen: de Duckies (groep 5-8), de Goofy’s
(groep 3-4) en de Rakkers (groep 0-2). Op deze groepen staat een vaste pedagogisch
medewerker.

BSO

Christelijke identiteit
Als team van BSO De Zaaier werken wij mee aan de missie en visie van CKO KleurRijk. We
hebben hart voor kinderen en willen ze een veilige plek bieden. In ons werk willen we
graag de christelijke normen en waarden overbrengen aan de kinderen en ze Gods liefde
laten zien. Dit doen we in ons dagelijks leven, maar ook door middel van duidelijk
aanwezige onderdelen zoals bidden voor het eten en het vieren van christelijke
feestdagen. Daarnaast sponsoren we als BSO ook een kind via Compassion. Het schrijven
van brieven en maken van tekeningen doen we samen met de kinderen.

(Buiten)Spelen
Wij vinden (buiten)spelen erg belangrijk. Als het weer het toelaat zijn we dan ook vaak
buiten te vinden. We hebben zelf veel spel- en speelmateriaal en ook het materiaal van
school mogen we gebruiken. Zo is er in en rond de school genoeg om mee te spelen.
Daarnaast bieden we elke middag een activiteit aan, waar kinderen vrijwillig aan mee
mogen doen. Via deze manieren leren de kinderen spelenderwijs. Ze groeien en bloeien in
hun eigen tempo en op hun eigen manier en ontdekken wat ze leuk en interessant vinden.

Samenwerking
Contact met ouders is voor ons erg belangrijk. Er zijn korte lijntjes tussen pedagogisch
medewerker en ouders. Waar nodig hebben we extra overleg met ouders, om hun kind te
bieden wat hij of zij nodig heeft.
De samenwerking met GBS De Zaaier wordt steeds meer uitbereid. Er is een keer per
maand contact met de directie over de samenwerking tussen school en BSO. Daarnaast
vindt er, waar nodig, overdracht plaats tussen leerkracht en pedagogisch medewerker.

Aandacht en plezier
Naast de christelijke identiteit vinden we aandacht en plezier erg belangrijk. De BSO vindt
plaats op een vrije middag van kinderen. Het uitgangspunt is daarom ook dat er zoveel
mogelijk plezier gemaakt mag worden. Natuurlijk gebeurt dit wel binnen een vaste
structuur, om kinderen ook hun veiligheid te bieden. Het is belangrijk dat de kinderen zich
zo vertrouwd voelen, dat zij zichzelf kunnen en durven zijn.

Info

Contact:
Dorpsweg 117
8051 XT Hattem

Arianne de Vries
06 -16668512
dezaaier@kleurrijk.nl
www.gbsdezaaier.nl

LRK nummer: 228057759

Openingsijden:
Maandag 14.30 – 18.30
Dinsdag 14.30 – 18.30
Woensdag Gesloten
Donderdag 14.30– 18.30
Vrijdag Gesloten

Downloads:
Tarieven
Werkplan
Inspectierapport

Info

Contact:
Dorpsweg 117
8051 XT Hattem

Arianne de Vries
06 – 26795628

dezaaier@kleurrijk.nl
www.gbsdezaaier.nl

Openingsijden:
Maandag 12.15- 12.45
Dinsdag 12.15- 12.45
Woensdag Gesloten
Donderdag 12.15- 12.45
Vrijdag 12.15- 12.45

TSO

Samen met de leerkrachten van GBS De Zaaier verzorgt CKO KleurRijk de tussenschoolse opvang. De school heeft sinds september 2017 het continuroosteringevoerd waardoor alle kinderen nu automatisch overblijven. 
De groepen 1a (Kikkers), 1b (Konijnen) en 2 (Beren) zullen onder begeleidingvan een TSO-vrijwilliger – dit zijn meestal ouders van kinderen die op DeZaaier zitten – gaan eten. 
De groepen 3 en hoger zullen op school overblijven en eten met hun eigendocent.

Naast dat we met elkaar eten zullen we ook met elkaar bidden, zingen en/oflezen uit de bijbel. Het buiten spelen gebeurt onder leiding van de docent.
Vanuit de KleurRijk zal TSO-coördinator Annelies van Loo – Assink zorg dragen voor de planning, eventuele trainingen en de borging van de kwaliteit.

TSO-vrijwilligers:
Ouders die mee helpen ontvangen per keer dat ze overblijven een vrijwilligersvergoeding van € 5,00. Op de dag dat ouders als TSO-vrijwilliger overblijven mogen de eigenkinderen meekomen, ook als ze nog niet op school zitten. Versterking van hetteam is wenselijk! Onder dit bericht vind je het opgaveformulier voorTSO-medewerker.

 

Meer informatie?

Keuze gemaakt?