Hattem

De zaaier

Kinderopvang de Zaaier is gevestigd in GBS De Zaaier. Wij bieden op deze locatie buitenschoolse opvang (BSO) aan kinderen van de basisschoolleeftijd. De BSO is open op de maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag. Daarnaast zijn de peuters welkom op de peuterspeelzaal. De peuterspeelzaal is open op dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend.

Binnen de muren van GBS de Zaaier hebben wij onze eigen ruimtes. Hierin komende kinderen tot rust na een schooldag of spelen ze juist verder waar ze waren gebleven. Peuters ontwikkelen zich spelenderwijs in een groep leeftijdsgenoten en leren het gebouw, de leerkrachten en kinderen van hun toekomstige basisschool kennen.

Peuterspeelzaal

Op de peuterspeelzaal is ruimte voor ontwikkeling op niveau. De pedagogisch medewerker zorgt voor activiteiten die aansluiten op het niveau van de verschillende kinderen. Daarnaast wordt er voorgelezen, buiten gespeeld en is er ook binnen ruimte voor vrij spel. In de hoeken vinden de kinderen genoeg inspiratie voor hun eigen spel. Naast dat de ruimte aantrekkelijk is ingericht, is er ook rekening gehouden met de veiligheid. Het speelgoed is afgestemd op de peuters, net als de verdere inrichting van het lokaal.

Buiten spelen
In het programma zijn vaste momenten gepland waarop wij buiten spelen. Wanneer we buiten spelen, maken we gebruik van het kleuterplein van school. Ook de materialen van school mogen we gebruiken. Is de pedagogisch medewerker even een peuter aan het helpen bij de WC, dan houden de leerkrachten van de Zaaier een oogje in het zeil op het plein. Zo zorgen we er ook buiten voor dat we veilig kunnen spelen.

Christelijke identiteit
De pedagogisch medewerkers staan achter de visie en werkwijze van KleurRijk: we hebben hart voor kinderen en we willen ze laten merken dat ze geliefd zijn door hun Vader. We vinden het belangrijk om de kinderen de christelijke normen en waarden mee te geven. Ook geven we aandacht aan de christelijke feestdagen, luisteren en zingen we christelijke liedjes en lezen we uit de Bijbel.

Samenwerking
Op onze locatie wordt steeds meer samengewerkt met GBS de Zaaier. We sluiten aan op de thema’s van de kleutergroepen, zodat kinderen van de peutergroep en van de kleutergroep eenzelfde gesprek aan tafel voeren als ze thuis komen. Daarnaast hebben we dezelfde regels in het gebouw en spelen we pedagogisch dezelfde taal. Dit biedt kinderen duidelijkheid en structuur. Een ander voordeel van de samenwerking is de soepele overgang naar het onderwijs die we de kinderen en ouders willen geven.

Aandacht en plezier
Naast onze christelijke identiteit, staan aandacht, plezier, veiligheid en huiselijkheid centraal. We bieden de kinderen een plek waar ze met hun verhaal terecht kunnen en waar ze zich thuis voelen. Samen met de kinderen maken we afspraken over hoe we met elkaar omgaan. We vinden het belangrijk dat de kinderen zich gezien weten en dat ze zichzelf kunnen zijn. We willen kinderen de ruimte bieden om mogelijkheden te ontdekken en creativiteit te ontwikkelen.

Info

Social Media:

 

Contact:
Dorpsweg 117
8051 XT Hattem

Irene Grit
06 -16668512

dezaaier@kleurrijk.nl

Wij werken samen met GBS de Zaaier:
www.gbsdezaaier.nl

Klik op het LRK nummer voor onze GGD inspectierapporten:
LRK nummer: 152301161

 

Openingstijden:
Maandag: Nog gesloten
Dinsdag 8.30 – 12.30
Woensdag: Nog gesloten
Donderdag 8.30 – 12.30
Vrijdag 8.30 – 12.30


Product mogelijkheden
:

  • Peuterspeelzaal regulier
    8.30-12.30*
  • Peuterspeelzaal regulier gemeentelijke subsidie 8.30-12.30*

* Bij minimaal twee ochtenden peuterspeelzaal per week komt uw kind eenvoudiger mee in de groep en komt uw kind het best tot zijn/haar recht in ons programma. Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag en wilt u uw kind aanmelden voor gemeentelijke subsidie? Vanuit de gemeente is het verplicht minimaal twee ochtenden peuterspeelzaal af te nemen.

Downloads:
Jaarplanning en tarieven
Werkplan

BSO

Christelijke identiteit
We hebben hart voor kinderen en willen ze een veilige plek bieden. In ons werk willen we
graag de christelijke normen en waarden overbrengen aan de kinderen en ze Gods liefde
laten zien. Dit doen we in ons dagelijks leven, maar ook door middel van duidelijk
aanwezige onderdelen zoals bidden voor het eten en het vieren van christelijke
feestdagen. Daarnaast sponsoren we als BSO een kind via Compassion. Het schrijven
van brieven en maken van tekeningen doen we samen met de kinderen.

Spelen
Wij vinden (buiten)spelen erg belangrijk. Als het weer het toelaat zijn we dan ook vaak
buiten te vinden. We hebben zelf veel spel- en speelmateriaal en ook het materiaal van
school mogen we gebruiken. Zo is er in en rond de school genoeg om mee te spelen.
Daarnaast bieden we elke middag een activiteit aan, waar kinderen vrijwillig aan mee
mogen doen. Via deze manieren leren de kinderen spelenderwijs. Ze groeien en bloeien in
hun eigen tempo en op hun eigen manier en ontdekken wat ze leuk en interessant vinden. Naast het spelenderwijs leren is de BSO ook een plek om tot rust te komen na een schooldag. Er is dan ook op elke groep ruimte om op de bank te hangen en tot rust te komen met een boek of Donald Duckje.

Samenwerking
Contact met ouders is voor ons erg belangrijk. Er zijn korte lijntjes tussen pedagogisch
medewerkers en ouders. Waar nodig hebben we extra overleg met ouders, om hun kind te
bieden wat hij of zij nodig heeft. Naast samenwerking met ouders, werken we ook samen met GBS De Zaaier. Deze samenwerking wordt steeds verder uitgebreid. Er is een keer per maand contact met de directie over de samenwerking tussen onderwijs en opvang. Daarnaast vindt er op opvangdagen, waar nodig, een overdracht plaats tussen leerkracht en pedagogisch medewerker.

Aandacht en plezier
Naast de christelijke identiteit vinden we aandacht en plezier erg belangrijk. We gaan uit van BSO-tijd is vrije tijd. Hierom zullen de kinderen niet verplicht mee moeten doen aan een activiteit. Er is vooral ruimte voor vrij spel. Natuurlijk gebeurt dit wel binnen een vaste structuur, om kinderen veiligheid en overzicht te bieden. Op deze manier zorgen we er voor dat kinderen zichzelf durven zijn en vertrouwd zijn met de omgeving en pedagogisch medewerkers.

 

Info

Social Media:

 

Contact:
Dorpsweg 117
8051 XT Hattem

Irene Grit
06 -16668512

dezaaier@kleurrijk.nl

Wij werken samen met GBS de Zaaier: www.gbsdezaaier.nl

Klik op het LRK nummer voor onze GGD inspectierapporten:
LRK nummer: 228057759

 

Openingstijden:
Maandag 14.30 – 18.30
Dinsdag 14.30 – 18.30
Woensdag Gesloten
Donderdag 14.30– 18.30
Vrijdag Gesloten

Studiedagen onderwijs: 08.30 – 18.30

Vakantiedagen: 8.15 – 18.15

 

Product mogelijkheden:
Schoolweken contract standaard,
14.30-18.30 uur

Schoolweken contract blokuren:
14.30-16.30 uur

School- en vakantieweken contract:
Schooldag: 14.30-18.30 uur
Vakantiedag: 8.15-18.15 uur

Vakantieweken contract:
8.15-18.15 uur

 

Downloads:
Jaarplanning en tarieven

Werkplan

Meer informatie?

Keuze gemaakt?