Hoogeveen

Het Koraal

Binnen de muren van kindcentrum het Koraal wordt in samenwerking met onderwijs,
opvang aangeboden op ons kinderdagverblijf, onze peuteropvang en buitenschoolse
opvang. Samen werken we aan een doorgaande leerlijn waarbij het kind centraal
staat. Wij gaan erop uit in Gods kleurrijke wereld. Kinderen krijgen de ruimte om
zichzelf te ontwikkelen. Ze ontdekken wie ze zelf zijn, wie de ander is en hoe
wonderlijk de wereld is gemaakt.

 

Kinderdagverblijf

Het kinderdagverblijf heeft een eigen groepsruimte waar we kinderen opvangen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. De ruimte is zo ingericht dat er voor kinderen van elke leeftijd iets te doen is zodat ze zich kunnen ontwikkelen. In de grondbox bieden wij de allerkleinsten een veilige omgeving waar ze in alle rust de wereld om hen heen kunnen ontdekken. We hebben verschillende hoeken gecreëerd in de ruimte, waar de kinderen hun fantasie de vrije loop kunnen laten gaan en zo de wereld op hun eigen manier kunnen ontdekken om zich te ontwikkelen. Van het zorgen voor de poppen in de poppenhoek tot het bouwen van een toren in de bouwhoek. Kortom, er is genoeg te beleven.

Christelijke identiteit
Al onze pedagogisch medewerkers staan achter de visie en werkwijze van KleurRijk. We hebben hart voor kinderen. We willen ze de christelijke normen en waarden overdragen en Gods liefde laten ervaren. Met de kinderen wordt gebeden, we luisteren en zingen christelijke kindermuziek, we lezen uit de kinderbijbel en we vieren de christelijke feesten.

Buiten spelen
Met de kinderen proberen we elke dag naar buiten te gaan. We hebben een fijne speelplek buiten waar de kinderen veilig kunnen spelen. Wij hebben veel verschillende speelmaterialen, zo kunnen de kinderen zich volop ontwikkelen.

Samenwerking
We zijn verbonden met drie scholen, de Sprong, de Fontein en het Koraal. De samenwerking met school is merkbaar op verschillende manieren. Er is regelmatig overleg met de leerkrachten van het Koraal over de invulling van de thema’s. Als een kind overgaat van de kinderopvang naar de school, zullen wij zorgen voor een warme overdracht.

Aandacht en plezier
Naast onze kernwaarden en christelijke identiteit, vormen aandacht en plezier belangrijke
uitgangspunten voor kinderdagverblijf het Koraal. We bieden de kinderen veel ruimte om lekker te spelen en daarnaast wordt er aandacht besteed aan een vast dagprogramma en een gevarieerd activiteitenaanbod.

 

Info

Contact:
Het Koraal
Beukemastraat 44
7906 AN Hoogeveen

Lisette Kersies
06 43 41 42 42
hetkoraal@kleurrijk.nl
www.kindcentrumhetkoraal.nl

Klik op het LRK nummer voor onze GGD inspectierapporten:
LRK nummer: 243666202

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
Downloads
Jaarplanning en tarieven
Werkplan
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯

Openingstijden KDV:
Maandag 07.00 – 17.30
Dinsdag 07.00 – 17.30
Donderdag 07.00 – 17.30
Vrijdag 07.00 – 17.30


Productmogelijkheden:

40 weken – Schoolweken hele dag
08.30 – 17.30

12 weken – Alleen vakantie
07.00 – 17.30

52 weken – School – en vakantieweken  
08.30 – 17.30

Flexibele opvang
08.30 – 17.30

Let op: beperkt aantal flex plaatsen!

Social Media:

 

Peutergroep

De peutergroep heeft een eigen groepsruimte die we gezellig en huiselijk hebben ingericht. Dit om de kinderen een veilig en geborgen gevoel te geven en de warmte van thuis na te bootsen. In de ruimte hebben wij verschillende hoekjes gecreëerd waar de kinderen kunnen spelen, ontdekken of juist creatief bezig kunnen zijn. Is er de behoefte om even tot rust te komen, dan kan dit ook door bijvoorbeeld een boekje op de bank te lezen met één van de juffen of alleen. Tijdens een peuterochtend nemen we de tijd voor de kinderen. Samen hebben we een kringmoment waar we praten over alledaagse dingen, zingen we liedjes met begeleiding van een gitaar en luisteren we naar de verhalen van Fien de handpop.

Christelijke identiteit
Alle pedagogisch medewerkers staan achter de visie en werkwijze van KleurRijk. We hebben hart voor kinderen. We willen hen de christelijke normen en waarden overdragen en Gods liefde laten ervaren. Met de kinderen wordt gebeden, we luisteren christelijke kindermuziek en we vieren de christelijke feesten. We hebben oog voor de natuur, omgeving en voor elkaar.

Buiten spelen
In het programma zijn er vaste momenten ingepland dat wij buiten spelen. Wanneer we buiten spelen kunnen we gebruik maken van het schoolplein en de materialen. Wij merken dat het voor de kinderen heerlijk is dat zij spelen in een bekende omgeving. De afspraken en
spelmogelijkheden zijn bekend.

Samenwerking
Wij willen inzetten op een mooie samenwerking met onderwijs.  Samen willen wij dezelfde taal spreken, dit biedt kinderen duidelijkheid en structuur. Doordat we nauw samenwerken zal er een hele bewuste overdracht tussen onderwijs en opvang plaatsvinden.

Aandacht en plezier
Naast onze kernwaarden en christelijke identiteit, staan aandacht en een veilige omgeving
centraal. We bieden de kinderen een huiselijke sfeer en een plek waar ze met hun verhaal
terecht kunnen. Samen met de kinderen maken we afspraken over hoe we met elkaar omgaan. We vinden het belangrijk dat de kinderen zich gezien weten en dat ze zichzelf kunnen zijn. We willen kinderen de ruimte bieden om mogelijkheden te ontdekken en creativiteit te ontwikkelen.

 

Info

Contact:
Het Koraal
Beukemastraat 44
7906 AN Hoogeveen

Lisette Kersies
06 43 41 42 42
hetkoraal@kleurrijk.nl
www.kindcentrumhetkoraal.nl

Klik op het LRK nummer voor onze GGD inspectierapporten:
LRK nummer: 243666202

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
Downloads
Jaarplanning en tarieven
Werkplan
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯

Openingstijden PSZ:
Maandag 08.30 – 12.30
Woensdag 08.30 – 12.30
Donderdag 08.30 – 12.30

Productmogelijkheden:
Peuteropvang met Kinderopvang Toeslag

Social Media:

 

BSO

Kinderopvang het Koraal bedient drie basisscholen; de Sprong, de Fontein en het Koraal. Aan het begin of einde van de schooldag worden de kinderen lopend gebracht en gehaald door onze pedagogisch medewerkers. Zijn er minder dan 4 kinderen, dan kan het zo zijn dat ze met de auto worden gebracht en gehaald.

Christelijke identiteit
Alle pedagogisch medewerkers staan achter de visie en werkwijze van Kleurrijk. We hebben hart voor kinderen. We willen ze de christelijke normen en waarden overdragen en Gods liefde laten ervaren. Met de kinderen wordt gebeden, we luisteren en zingen christelijke kindermuziek, we lezen uit de Bijbel en we vieren de christelijke feesten.

Buitenspelen
Met de kinderen proberen we elke dag naar buiten te gaan. We hebben een groot speelplein met veel speelmogelijkheden voor de BSO. Zo hebben de kinderen een stimulerende omgeving, waarbinnen ze spelen, ontmoeten en zichzelf ontwikkelen.

Samenwerking
De samenwerking met het Koraal is merkbaar op verschillende manieren. Vanuit onze gedeelde christelijke identiteit maken we bewuste keuzes in wat we wel of niet aanbieden. We delen eenzelfde pedagogisch beleid en spreken op dezelfde manier de
kinderen aan op hun gedrag. In de toekomst willen we grote thema’s en vieringen ook gezamenlijk oppakken. Het gezamenlijke zit in een doorgaande lijn en de warme
overdracht. Zo organiseren we onder andere ook gezamenlijke peuterochtenden.

Aandacht en plezier
Naast onze kernwaarden en christelijke identiteit, vormen aandacht en plezier belangrijke
uitgangspunten voor het Koraal. Er is ruimte om lekker te spelen en daarnaast wordt er aandacht besteed aan een vast dagprogramma en bieden wij een ruim activiteitenaanbod aan.

Info

Contact:
Het Koraal
Beukemastraat 44
7906 AN Hoogeveen

Lisette Kersies
06 43 41 42 42
hetkoraal@kleurrijk.nl
www.kindcentrumhetkoraal.nl

Klik op het LRK nummer voor onze GGD inspectierapporten:
LRK nummer: 195428559

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
Downloads
Jaarplanning en tarieven
Werkplan
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯

Openingstijden VSO:
Maandag 07.00 – 08.30
Dinsdag 07.00 – 08.30
Donderdag 07.00 – 08.30
Vrijdag 07.00 – 08.30

Openingstijden BSO:
Maandag 14.00 – 17.30
Dinsdag 14.00 – 17.30
Donderdag 14.00 – 17.30
Vrijdag 14.00 – 17.30

Productmogelijkheden
40 weken – Schoolweken hele dag
Einde schooldag – 17.30

12 weken – Alleen vakantie
07.00 – 17.30

52 weken – School – en vakantieweken  
Einde schooldag – 17.30

VSO 40 en 52 weken 07.00 – start schooldag
Flexibel contract einde schooldag – 17.30
Let op: beperkt aantal flex plaatsen!

Social Media:

 

Meer informatie?

Keuze gemaakt?