Hoogeveen

Het Koraal

Binnen de muren van basisschool het Koraal wordt vanaf januari 2022 in samenwerking met onderwijs, opvang aangeboden op onze peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang. Samen werken we aan een doorgaande leerlijn waarbij het kind centraal staat. Wij gaan erop uit in Gods kleurrijke wereld. Kinderen krijgen de ruimte om zichzelf te ontwikkelen. Ze ontdekken wie ze zelf zijn, wie de ander is en hoe wonderlijk de wereld is gemaakt.

Peuterspeelzaal

Er is één groepsruimte voor kinderen van de peuterspeelzaal. De groepsruimte gaan we gezellig en huiselijk inrichten en zal tal van speciaal ingerichte hoekjes krijgen waar de kinderen kunnen spelen, ontdekken en even lekker een puzzel kunnen maken. Of samen met de medewerker even op de bank een boekje lezen.

Christelijke identiteit
Alle pedagogisch medewerkers staan wij achter de visie en werkwijze van KleurRijk. We hebben hart voor kinderen. We willen ze de christelijke normen en waarden overdragen en Gods liefde laten ervaren. Met de kinderen wordt gebeden, we luisteren christelijke kindermuziek en we vieren de christelijke feesten. We hebben oog voor de natuur, omgeving en voor elkaar.

Buiten spelen
In het programma zijn er vaste momenten ingepland dat wij buiten spelen. Wanneer we buiten spelen kunnen we gebruik maken van het schoolplein en de materialen. Wij merken dat het voor de kinderen heerlijk is dat zij spelen in een bekende omgeving. De afspraken en spelmogelijkheden zijn bekend.

Samenwerking
Wij willen inzetten op een mooie samenwerken met onderwijs.  Samen willen wij dezelfde taal spreken, dit biedt kinderen duidelijkheid en structuur. Doordat we nauw gaan samenwerken zal er een hele bewuste overdracht tussen onderwijs en opvang plaatsvinden. 

Aandacht en plezier
Naast onze kernwaarden en christelijke identiteit, staan aandacht en een veilige omgeving centraal. We bieden de kinderen een huiselijke sfeer en een plek waar ze met hun verhaal terecht kunnen. Samen met de kinderen maken we afspraken over hoe we met elkaar omgaan. We vinden het belangrijk dat de kinderen zich gezien weten en dat ze zichzelf kunnen zijn. We willen kinderen de ruimte bieden om mogelijkheden te ontdekken en creativiteit te ontwikkelen.

 

Info

Contact:
Het Koraal
Beukemastraat 44
7906 AN Hoogeveen

Lisette Kersies
06 43 41 42 42
hetkoraal@kleurrijk.nl

Klik op het LRK nummer voor onze GGD inspectierapporten:
LRK nummer: 243666202

Openingstijden PSZ:
Maandag 08.30 – 12.30
Woensdag 08.30 – 12.30
Donderdag 08.30 – 12.30

Productmogelijkheden:
Peuteropvang met Kinderopvang Toeslag

Downloads:
Jaarplanning en tarieven
Werkplan

BSO

Kinderopvang het Koraal bedient drie basisscholen; de Sprong, de Fontein en het Koraal. Aan het begin of einde van de schooldag worden de kinderen lopend gebracht en gehaald door onze pedagogisch medewerkers. Zijn er minder dan 4 kinderen, dan kan het zo zijn dat ze met de auto worden gebracht en gehaald.

Christelijke identiteit
Alle pedagogisch medewerkers staan achter de visie en werkwijze van Kleurrijk. We hebben hart voor kinderen. We willen ze de christelijke normen en waarden overdragen en Gods liefde laten ervaren. Met de kinderen wordt gebeden, we luisteren en zingen christelijke kindermuziek, we lezen uit de Bijbel en we vieren de christelijke feesten.

Buitenspelen
Met de kinderen proberen we elke dag naar buiten te gaan. We hebben een groot speelplein met veel speelmogelijkheden voor de BSO. Zo hebben de kinderen een stimulerende omgeving, waarbinnen ze spelen, ontmoeten en zichzelf ontwikkelen.

Samenwerking
De samenwerking met de scholen is merkbaar op verschillende manieren, zoals in de keuze voor de boeken die we lezen. Vanuit onze gedeelde christelijke identiteit maken we daar bewuste keuzes in. Daarnaast gebruiken zijn zowel opvang als onderwijs geschoold in de Kanjertraining en spreken wij op de zelfde manier de kinderen aan op hun gedrag.

Aandacht en plezier
Naast onze kernwaarden en christelijke identiteit, vormen aandacht en plezier belangrijke uitgangspunten voor het Koraal. Er is ruimte om lekker te spelen en daarnaast wordt er aandacht besteed aan een vast dagprogramma en een activiteitenaanbod.

Info

Contact:
Het Koraal
Beukemastraat 44
7906 AN Hoogeveen

Lisette Kersies
06 43 41 42 42
hetkoraal@kleurrijk.nl

Klik op het LRK nummer voor onze GGD inspectierapporten:
LRK nummer: 195428559


Openingstijden VSO:
Maandag 07.00 – 08.30
Dinsdag 07.00 – 08.30
Donderdag 07.00 – 08.30
Vrijdag 07.00 – 08.30


Openingstijden BSO:
Maandag 14.00 – 18.00
Dinsdag 14.00 – 18.00
Donderdag 14.00 – 18.00
Vrijdag 14.00 – 18.00


Productmogelijkheden
40 weken einde schooldag – 18.00
40 weken einde schooldag – 17.00
12 weken (alleen vakantie) 07.00 – 18.00 
52 weken einde schooldag – 18.00
en in vakanties 07.00 – 18.00

VSO 40 en 52 weken 07.00 – start schooldag
Flexibel contract einde schooldag – 18.00
Let op: beperkt aantal flex plaatsen!


Downloads:
Jaarplanning en tarieven
Werkplan

Kinderdagverblijf

Nog even geduld, september 2022 gaat ons Kinderdagverblijf van start! Exacte openingstijden en productmogelijkheden volgen nog, momenteel is deze informatie een indicatie van wat je ongeveer kunt verwachten.

Christelijke identiteit
Al onze pedagogisch medewerkers staan achter de visie en werkwijze van KleurRijk. We hebben hart voor kinderen. We willen ze de christelijke normen en waarden overdragen en Gods liefde laten ervaren. Met de kinderen wordt gebeden, we luisteren en zingen christelijke kindermuziek, we lezen uit de kinderbijbel en we vieren de christelijke feesten.

Buiten spelen
Met de kinderen proberen we elke dag naar buiten te gaan. We hebben een fijne speelplek buiten waar de kinderen veilig kunnen spelen. Wij hebben veel verschillende speelmaterialen, zo kunnen de kinderen zich volop ontwikkelen. 

Samenwerking
We zijn verbonden met drie scholen, de Sprong, de Fontein en het Koraal. De samenwerking met school is merkbaar op verschillende manieren. Er is regelmatig overleg met de leerkrachten van de onderbouw over de invulling van de thema’s. Als een kind overgaat van de kinderopvang naar de school, zullen wij zorgen voor een warme overdracht.

Aandacht en plezier
Naast onze kernwaarden en christelijke identiteit, vormen aandacht en plezier belangrijke uitgangspunten voor kinderdagverblijf het Koraal. We bieden de kinderen veel ruimte om lekker te spelen en daarnaast wordt er aandacht besteed aan een vast dagprogramma en een gevarieerd activiteitenaanbod.

 

Info

Contact:
Het Koraal
Beukemastraat 44
7906 AN Hoogeveen

Lisette Kersies
06 43 41 42 42
hetkoraal@kleurrijk.nl

Klik op het LRK nummer voor onze GGD inspectierapporten:
LRK nummer: 243666202


Openingstijden KDV:
Maandag 07.00 – 18.30
Dinsdag 07.00 – 18.00
Donderdag 07.00 – 18.30


Productmogelijkheden:
Exacte info volgt september 2022
40 weken 07.00 – 18.00
40 weken 07.00 – 17.00
12 weken (alleen vakantie) 07.00 – 18.00 
52 weken 07.00 – 18.00
en in vakanties 07.00 – 18.00

Flexibel contract 07.00 – 18.00
Let op: beperkt aantal flex plaatsen!

Downloads:
Jaarplanning en tarieven
Werkplan

Meer informatie?

Keuze gemaakt?