Zwolle

IKC de proeftuin

De Proeftuin is geen kindcentrum zoals je wellicht gewend bent. Liever spreken we daarom van een werkplaats of tuin, een plaats waar ruimte is om tot ontwikkeling te komen. Op De Proeftuin spelen ritme, ruimte en rituelen een grote rol. We sluiten aan bij de ontwikkeling en belevingswereld van jullie kind. De plek waar je het leven leert proeven!

Op deze plek, in een warme, huiselijke sfeer, voel je je als kind gezien en leer je op een natuurlijke manier je plek in de wereld in te nemen. Met de natuur als gids kun je je ontwikkelen, niet alleen cognitief, maar ook kunstzinnig en muzikaal. Je leeft in een wereld die groter is dan jij en waar we samen een proeftuin van Gods koninkrijk willen zijn.  

Kinderdagverblijf

Voor kinderen willen we een plek zijn waar zij zich thuis voelen. Daarom vinden we het belangrijk om in de eerste vormende jaren van een kind nauw samen te werken met ouders aan een gezonde basis voor het kind. Zo kunnen wij ouders een plek bieden waar zij met vertrouwen hun kind kunnen brengen.

We bieden een warme, veilige en uitnodigende omgeving. Daarin kan het kind naar hartenlust ontdekken en zich al spelend allerlei vaardigheden eigen maken. Er is veel te beleven en te ontdekken in onze sfeervolle groepsruimten en buiten in de natuurspeeltuin.

Oog voor eigenheid
We hebben oog voor de eigenheid van ieder kind en respecteren het tempo en de manier waarop het zich ontwikkelt. Als kinderen zich gezien en gewaardeerd voelen, krijgen kinderen vertrouwen in zichzelf. We geven kinderen vertrouwen in de wereld door hen veel positieve ervaringen te bieden.

Bij baby’s en dreumesen gaat het vooral om het ontdekken van hun eigen lichaam. We geven de kinderen alle bewegingsvrijheid om te rollen, te pakken, te ontdekken enz. Activiteiten zoals liedjes zingen, samen kletsen gebeuren zoveel mogelijk op schoot zodat het kind de warmte en de directe nabijheid van de pedagoog ervaart.

Buiten slapen is op De Proeftuin mogelijk. In een speciaal buitenbedje, uit de zon en de wind, is het heerlijk slapen. Op het kinderdagverblijf spelen we elke dag buiten. Ook als het regent of koud is gaan we naar buiten om te bewegen, te spelen en ons te verwonderen over wat we buiten zien. In de groep spelen we met speelgoed gemaakt van natuurlijke materialen. Het is vaak ‘open einde speelgoed’, dit biedt ruimte voor de creativiteit en het fantasievolle spel. 

Info

Contact:
Monteverdilaan 202
8031 DW Zwolle

De Proeftuin 
0382042507

KDV en BSO 
06-36233435

Klik op het LRK nummer voor onze GGD inspectierapporten:
LRK nummer: 384990095

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
Downloads
Jaarplanning en tarieven
Werkplan
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag 07.30 – 18.30

Productmogelijkheden:

40 weken onderwijstijden
(Zomer 08:15 – 14:00 +
winter 08:45 – 14:30)
40 weken 9 uur (08:15 – 17:30)
40 weken 11 uur (07:30 – 18:30)
52 weken 9 uur (08:15 – 17:30)
52 weken 11 uur (07:30 – 18:30) 

 

Peutergroep

Jonge kinderen ontdekken de wereld om zich heen vooral door te spelen. Daarbij maken we graag gebruik van eenvoudige, natuurlijk materialen, zoals hout, wol, katoen en zijde. Dit nodigt uit tot eigen activiteit en fantasie. De kinderen doen ervaringen op in de natuur en tegelijkertijd wordt de zintuiglijke ontwikkeling gestimuleerd.

De dag heeft een vast ritme, met vaste patronen. Het ritme van de dag, de week en het jaar vormen een rode draad in de opvang. Ritme en beweging versterken het geheugen. Dat geeft houvast, veiligheid en herkenning. De dagelijkse vaste eet- speel- en slaapmomenten worden duidelijk afgebakend door rituelen en/of liedjes. Zang, beweging, expressie en fantasie spelen een belangrijke rol door de dag heen.

Activiteiten
Regelmatig worden er creatieve of ambachtelijke activiteiten aangeboden, zoals: broodjes bakken, muziek maken, schilderen, tekenen, boetseren, verkleden, vrij spelen, verhalen en natuurlijk elke dag buitenspelen. Het jaarritme berust op de seizoenen en de christelijke feesten.

Door het luisteren naar verhalen, het nazeggen en meespelen van rijmpjes, versjes, taalspelletjes en het kijken naar prentenboeken maken de kinderen spelenderwijs kennis met taal. Tijdens het brood bakken, helpen met opruimen, spelen met de poppen of de boerderij wordt het ‘echte’ leven beleefd. Zo ontstaat er een sociale situatie waarin kinderen voorbeelden kunnen opdoen en naspelen. Hierdoor leren de kinderen over het leven van alledag.

Info

Contact:
Monteverdilaan 202
8031 DW Zwolle

De Proeftuin 
0382042507

KDV en BSO 

06-36233435

Klik op het LRK nummer voor onze GGD inspectierapporten:
LRK nummer: 384990095

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
Downloads
Jaarplanning en tarieven
Werkplan
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯

Openingstijden:
Maandag- t/m vrijdagochtend
Zomer: 08:15 – 12:15 
Winter: 08:45 – 12:45

Productmogelijkheden:
40 weken 4 uur
Wij sturen aan op 2 ochtenden per week per kind op 2 niet-aansluitende dagen. 

BSO

De kinderen hebben na een dag onderwijs behoefte aan vrije tijd. Daarom mogen ze op hun eigen wijze bijkomen van het leren en spelen op school. We beginnen met een gezamenlijk eet- en drinkmoment, tijdens dit moment kunnen de kinderen vertellen hoe het was op school en wat ze allemaal beleefd hebben. Vervolgens kunnen de kinderen hun eigen gang gaan en wanneer ze dat willen, meedoen aan een activiteit.

De basisplek is buiten, daar eten en drinken we ook zoveel als het kan. Het activiteitenaanbod richt zich op buitenspelen. De pedagogen zullen verschillende, uitdagende activiteiten aanreiken waardoor ieder kind zich aangesproken voelt. Op de buitenspeelplek zijn ook mogelijkheden om op een rustig plekje even bij te komen van een lange schooldag.

Tijdens de vakantie is er de gehele dag opvang met een gevarieerd programma, ook kunnen er uitstapjes gemaakt worden naar het bos of een speeltuin.

Info

Contact:
Monteverdilaan 202
8031 DW Zwolle

De Proeftuin 
0382042507

KDV en BSO 
06-36233435

Klik op het LRK nummer voor onze GGD inspectierapporten:
LRK nummer: 163652375

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
Downloads
Jaarplanning en tarieven
Werkplan
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯

Openingstijden BSO:
Maandag t/m vrijdag
Zomer: 14:00 – 18:30
Winter: 14:30 – 18:30
In vakanties maandag t/m vrijdag 08:30 – 18:30

Openingstijden VSO:
Maandag t/m vrijdag
Zomer: 07:30 – 08:15
Winter: 07:30 – 08:45
In vakanties maandag t/m vrijdag 07:30 – 08:30

Productmogelijkheden

40 weken VSO
(Zomer 07:30 – 08:15 +
winter 07:30 – 08:45) 

52 weken VSO
(Zomer 07:30 – 08:15
+ winter 07:30 – 08:45,
in vakanties 07:30 – 08:30) 

40 weken BSO blokuren
(Zomer 14:00 – 16:30 +
winter 14:30 – 16:30) 

52 weken BSO blokuren
(Zomer 14:00 – 16:30 +
winter 14:30 – 16:30,
in vakanties 08:30 – 16:30) 

40 weken BSO standaard
(Zomer 14:00 – 18:30 +
winter 14:30 – 18:30) 

52 weken BSO standaard
(Zomer 14:00 – 18:30 +
winter 14:30 – 18:30,
in vakanties 08:30 – 18:30)

Meer informatie?

Keuze gemaakt?