Geschiedenis

Gastouderbureau De Herberg is in 2006 opgericht. In 2008 is na blijvende vraag voor andere soorten van opvang CKO de Herberg opgericht.  Sinds die tijd is de organisatie uitgegroeid naar achtien vestigingen voor kinderdagverblijven, peutergroepen en buiten schoolse opvang in samenwerking met scholen. 
  • Circa 1000 kinderen in de opvang
  • Reeds vele duizenden kinderen opvang geboden

Vanaf januari 2019 zijn het gastouderbureau en de kinderopvangtak los van elkaar gaan opereren en is CKO de Herberg CKO KleurRijk gaan heten.

 Oprichter

De Herberg werd opgericht door Trudy van Pijkeren, afgestudeerd als orthopedagoog aan de Radboud Universiteit Nijmegen en moeder van drie kinderen. Toen zij en haar gezin in Arnhem kleinschalige, christelijke opvang zochten, bleek zoiets niet te bestaan. Ze besloot daarop zelf deze opvang te gaan organiseren. Zonder het in 2006 te beseffen, was daarmee het eerste landelijke christelijke gastouderbureau van Nederland geboren. Aangezien ouders om praktische en inhoudelijke redenen soms ook voorkeur hebben voor opvang in kinderdagverblijven, ook wel kindercentra genoemd, werd ook deze vorm van opvang aangeboden sinds 2008.

 

Kantoor aan huis

De aansturing van al deze opvangvormen gebeurde met enkele medewerkers vanuit een omgebouwde garage aan huis in een Arnhemse nieuwbouwwijk. Toen De Herberg te groot werd, werd in 2010 plek gevonden in een bedrijfsverzamelgebouw in Arnhem, waar KleurRijk nog altijd is gevestigd. Beleidsvorming en de administratie worden daarbij vanuit het hoofdkantoor in Arnhem georganiseerd. Vanuit KleurRijk wordt daar fulltime aandacht aan besteed.

 

Continue groei en ontwikkeling

Sinds 2006 is de kinderopvang enorm veranderd. De verschillende financieringsconstructies vanuit de overheid wijzigden inhoudelijk, maar ook financieel.  Daarnaast speelt het economisch tij de sector parten. Temidden van deze turbulente ontwikkelingen is de organisatie altijd blijven groeien door focus te houden op de christelijke visie en te werken vanuit de kernwaarden professioneel kleinschalig, persoonlijk betrokken en pedagogische kwaliteit. 

Christelijke levensvisie

Christelijke kinderopvangorganisatie KleurRijk hoopt daarmee nog vele jaren een bijdrage te leveren aan de professionalisering van kinderopvang in Nederland als geheel en het uitdragen van een christelijke levensvisie in het bijzonder.

Naam wijziging

In 2019 is CKO de Herberg gewijzigd in CKO KleurRijk. Want Wij zien ons zelf als een organisatie die Rijk gezegend is met diversiteit aan medewerkers en talenten. Samen geven we kleur aan het leven van de kinderen die wij opvangen.

Sinds april 2019 is het directeurschap overgedragen van Trudy naar Machteld van den Berg.

Meer informatie?

Keuze gemaakt?