Pedagogisch Beleid

Christelijke kinderopvangorganisatie Kleurrijk vindt het in de eerste plaats belangrijk om kwalitatief goede kinderopvang te realiseren. Kleurrijk hanteert vervolgens een christelijke visie op kinderen en kinderopvang. In deze visie gaan we uit van de volgende vier basisprincipes:

Elk kind is waardevol
Elk kind is uniek
Elk kind heeft talenten
Elk kind heeft anderen nodig om zich te ontwikkelen

Het volledige pedagogisch beleid kunt u hier vinden.

Meer informatie?

Keuze gemaakt?