Deventer

 

KDV

 

BSO

 

TSO

 

EKC de Olijfboom

 

Onze opvanglocatie de Olijfboom in Deventer beschikt over meerdere ruimtes in een eigen gebouw pal naast de school. Als kindcentrum bieden we kinderen jarenlang een vertrouwde omgeving, van dagopvang tot BSO. De kinderopvang bevat verschillende groepen: een babygroep de kuikentjes (0-1,5 jaar), de peutergroep de mussen (1,5-4 jaar), de peuterplusgroep de zwaluwen (2-4 jaar), de jongste BSO Benjamin (4-7 jaar) en de oudste BSO Juda (7-12 jaar).

Kinderdagverblijf

Christelijke identiteit
Alle pedagogisch medewerkers staan achter de visie en werkwijze van Kleurrijk. We hebben hart voor kinderen. We willen ze de christelijke normen en waarden overdragen en Gods liefde laten ervaren. Met de kinderen wordt gebeden, we luisteren en zingen christelijke kindermuziek, we lezen uit de Bijbel en we vieren de christelijke feesten.

Buitenspelen
Met de kinderen proberen we elke dag naar buiten te gaan. Voor de kinderen hebben we een afgeschermd pleintje waar de peuters veilig kunnen spelen, ook de BSO maakt regelmatig gebruik van het pleintje. Daarnaast hebben we een groot speelplein met veel speelmogelijkheden voor de BSO. Zo hebben de kinderen een stimulerende omgeving, waarbinnen ze spelen, ontmoeten en zichzelf ontwikkelen.

Samenwerking
De samenwerking met de school is merkbaar op verschillende manieren, zoals in de keuze voor de boeken die we lezen. Vanuit onze gedeelde christelijke identiteit maken we daar bewuste keuzes in. Met de leerkrachten van de basisschool wordt daarnaast samengewerkt bij de keuze voor thema’s voor de peuterplusgroep die dan overeenkomen met de thema’s in de kleuterklassen. Daarnaast gebruiken we ook hetzelfde kindvolgsysteem.

Aandacht en plezier
Naast onze kernwaarden en christelijke identiteit, vormen aandacht en plezier belangrijke uitgangspunten voor de christelijke kinderopvang op Evangelisch Kindcentrum De Olijfboom. Er is ruimte om lekker te spelen en daarnaast wordt er aandacht besteed aan een vast dagprogramma en een activiteitenaanbod.

Info

Contact:
Enkdwarsstraat 5
7413 TV Deventer

Lonneke de Wit
06-19208239
deolijfboom@kleurrijk.nl
www.ebsdeolijfboom.nl

LRK nummer:  193763448

Openingstijden:
Maandag 7.30 – 18.30
Dinsdag 7.30 – 18.30
Woensdag 7.30 – 18.30
Donderdag 7.30 – 18.30
Vrijdag 7.30 – 18.30

Downloads:
Tarieven
Werkplan
Inspectierapport

Info

Contact:
Enkdwarsstraat 5
7413 TV Deventer

Lonneke de Wit
06-19917379

deolijfboom@kleurrijk.nl
www.ebsdeolijfboom.nl

LRK nummer: 24858503

Openingstijden:
Maandag 15.00 – 18.30
Dinsdag 15.00 – 18.30
Woensdag 12.30 – 18.30
Donderdag 15.00 – 18.30
Vrijdag 12.30 – 18.30

Downloads:
Tarieven
Werkplan
Inspectierapport

BSO

Christelijke identiteit
Alle pedagogisch medewerkers staan achter de visie en werkwijze van Kleurrijk. We hebben hart voor kinderen. We willen ze de christelijke normen en waarden overdragen en Gods liefde laten ervaren. Met de kinderen wordt gebeden, we luisteren en zingen christelijke kindermuziek, we lezen uit de Bijbel en we vieren de christelijke feesten.

Buitenspelen
Met de kinderen proberen we elke dag naar buiten te gaan. Voor de kinderen hebben we een afgeschermd pleintje waar de peuters veilig kunnen spelen, ook de BSO maakt regelmatig gebruik van het pleintje. Daarnaast hebben we een groot speelplein met veel speelmogelijkheden voor de BSO. Zo hebben de kinderen een stimulerende omgeving, waarbinnen ze spelen, ontmoeten en zichzelf ontwikkelen.

Samenwerking
De samenwerking met de school is merkbaar op verschillende manieren, zoals in de keuze voor de boeken die we lezen. Vanuit onze gedeelde christelijke identiteit maken we daar bewuste keuzes in. Met de leerkrachten van de basisschool wordt daarnaast samengewerkt bij de keuze voor thema’s voor de peuterplusgroep die dan overeenkomen met de thema’s in de kleuterklassen. Daarnaast gebruiken we ook hetzelfde kindvolgsysteem.

Aandacht en plezier
Naast onze kernwaarden en christelijke identiteit, vormen aandacht en plezier belangrijke uitgangspunten voor de christelijke kinderopvang op Evangelisch Kindcentrum De Olijfboom. Er is ruimte om lekker te spelen en daarnaast wordt er aandacht besteed aan een vast dagprogramma en een activiteitenaanbod.

Peutergroep

Christelijke identiteit
Alle pedagogisch medewerkers staan achter de visie en werkwijze van Kleurrijk. We hebben hart voor kinderen. We willen ze de christelijke normen en waarden overdragen en Gods liefde laten ervaren. Met de kinderen wordt gebeden, we luisteren en zingen christelijke kindermuziek, we lezen uit de Bijbel en we vieren de christelijke feesten.

Buitenspelen
Met de kinderen proberen we elke dag naar buiten te gaan. Voor de kinderen hebben we een afgeschermd pleintje waar de peuters veilig kunnen spelen, ook de BSO maakt regelmatig gebruik van het pleintje. Daarnaast hebben we een groot speelplein met veel speelmogelijkheden voor de BSO. Zo hebben de kinderen een stimulerende omgeving, waarbinnen ze spelen, ontmoeten en zichzelf ontwikkelen.

Samenwerking
De samenwerking met de school is merkbaar op verschillende manieren, zoals in de keuze voor de boeken die we lezen. Vanuit onze gedeelde christelijke identiteit maken we daar bewuste keuzes in. Met de leerkrachten van de basisschool wordt daarnaast samengewerkt bij de keuze voor thema’s voor de peuterplusgroep die dan overeenkomen met de thema’s in de kleuterklassen. Daarnaast gebruiken we ook hetzelfde kindvolgsysteem.

Aandacht en plezier
Naast onze kernwaarden en christelijke identiteit, vormen aandacht en plezier belangrijke uitgangspunten voor de christelijke kinderopvang op Evangelisch Kindcentrum De Olijfboom. Er is ruimte om lekker te spelen en daarnaast wordt er aandacht besteed aan een vast dagprogramma en een activiteitenaanbod.

Info

Contact:
Enkdwarsstraat 5
7413 TV Deventer

Lonneke de Wit
06-19208239

deolijfboom@kleurrijk.nl
www.ebsdeolijfboom.nl

LRK nummer: 199132501

Openingstijden:
Maandag 8.45 – 12.15
Dinsdag 8.45 – 12.15
Woensdag 8.45 – 12.15
Donderdag 8.45 – 12.15
Vrijdag 8.45 – 12.15

Downloads:
Tarieven
Werkplan
Inspectierapport

Info

Contact:
Enkdwarsstraat 5
7413 TV Deventer

Jessica Oosterhuis
06- 19917379

deolijfboom@kleurrijk.nl
www.ebsdeolijfboom.nl

Openingstijden:
Maandag 7.30 – 18.30
Dinsdag 7.30 – 18.30
Woensdag 7.30 – 17.30
Donderdag 7.30 – 18.30
Vrijdag 7.30 – 17.30

 

TSO

EKC De Olijfboom kent een continurooster. Dat betekent dat op maandag, dinsdag en donderdag alle leerlingen overblijven. De leerlingen eten hun lunch in hun eigen klas samen met de leerkracht en spelen voor of na die tijd een half uur buiten.

 

Meer informatie?

 

Keuze gemaakt?