Emmeloord

de Planthof

Onze opvanglocatie is gevestigd in de basisschool ”De Planthof”.  In het compleet gerenoveerde gebouw heeft de BSO één klaslokaal tot haar beschikking en deze is helemaal hiervoor ingericht. In deze groep  bieden wij kleinschalige opvang en vangen wij maximaal 20 kinderen op.

Peutergroep

Naast buitenschoolse opvang (4-12 jaar) bieden we ook een peutergroep (2-4 jaar) aan. Deze opvang wordt gehuisvest in basisschool ‘de Planthof’ en samen met het onderwijsteam wordt er gebouwd aan een Integraal Kind Centrum (IKC). De locatie beschikt over een ruim plein met uitdagend speelmateriaal. Buitenspelen draagt bij aan de ontwikkeling van kinderen en daarom gaan de groepen dagelijks naar buiten. Lekker spelen op het plein of op ontdekkingstocht in het park.

De medewerkers werken vanuit de christelijke identiteit door het vieren van christelijke
feestdagen met de kinderen en onder andere het zingen van christelijke kinderliederen.
Daarnaast wordt er structuur geboden door met een vast dagritme te werken. Om het
dagritme inzichtelijk te maken voor de kinderen, wordt er op de peutergroep gebruik
gemaakt van dagritmekaarten. Door themagericht te werken is de betrokkenheid hoog bij
de kinderen en worden activiteiten hierop aangepast.

Om rust en stabiliteit te kunnen waarborgen, werken we met vaste groepen en vaste
medewerkers. Wilt u graag vrijblijvend een kijkje nemen? U bent van harte welkom!
Voor vragen kunt u mailen naar deplanthof@kleurrijk.nl of bellen met een leidster van de
locatie op 06-30931071

Info

Contact:
De Fjord 44
8303 HL Emmeloord

06-30931071
deplanthof@kleurrijk.nl
www.gbs-deplanthof.nl

Klik op het LRK nummer voor onze GGD inspectierapporten:
LRK nummer: 296152432

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
Downloads
Jaarplanning en tarieven
Werkplan
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯

Openingstijden:
Maandag*
Dinsdag 8.30– 12.00
Donderdag 8.30– 12.00

*vakantieopvang op maandag is met voldoende aanvraag mogelijk

Wij openen graag de deuren op maandag, woensdag of vrijdag bij voldoende aanmeldingen.

Beschikbare producten:
Reguliere Peuteropvang 8.30 – 12.00

Social Media:

 

 

 

 

 

 

 

 

BSO

Buiten spelen 
De kinderen spelen op het schoolplein, dit is vertrouwd terrein voor hen. We hebben in het lokaal wat spullen voor het buitenspelen. We gaan minimaal 1 keer buiten spelen met de kinderen. Met lekker weer gaan we soms naar het park in de buurt. 
 
Christelijke identiteit 
Alle pedagogisch medewerkers staan achter de visie en werkwijze van KleurRijk. We hebben hart voor kinderen. We willen ze de christelijke normen en waarden overdragen en Gods liefde laten ervaren. Met de kinderen wordt gebeden tijdens de lunch, we luisteren christelijke kindermuziek en we vieren de christelijke feesten.
 
Samenwerking 
De samenwerking met de school is merkbaar op verschillende manieren, zoals in de keuze voor de boeken die we lezen. Vanuit onze gedeelde christelijke identiteit maken we daar bewuste keuzes in. We sluiten aan bij de regels van de Kanjertraining die ook gebruikt worden op de school.
 
Aandacht en plezier 
Naast onze kernwaarden en christelijke identiteit, vormen aandacht en plezier belangrijke uitgangspunten voor de christelijke BSO De Planthof. Heel praktisch betekent dit dat we op vaste tijden eten en drinken en ook veel ruimte laten om lekker te spelen. We bieden de kinderen op de BSO regelmatig een activiteit aan​, maar deze activiteit is niet verplicht​. Dit kunnen hele verschillende activiteiten zijn, van een spel tot wat bakken of even naar het park.
 

Info

Contact:
De Fjord 44
8303 HL Emmeloord

06-30931071
deplanthof@kleurrijk.nl
www.gbs-deplanthof.nl

Klik op het LRK nummer voor onze GGD inspectierapporten:
LRK nummer: 222396672

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
Downloads
Jaarplanning en tarieven
Werkplan
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯

Openingstijden VSO:
Maandag 7.15 – 8.30
Donderdag 7.15 – 8.30 

Openingstijden BSO:
Maandag 14.15 – 18.30
Dinsdag 14.15 – 18.30
Donderdag 14.15 – 18.3

Op woensdag en vrijdag gaan wij graag open bij voldoende aanmeldingen.

Product mogelijkheden
BSO 40 weken 14.15 – 18.30
BSO 52 weken 14.15 – 18.30 / 8.30-18.30
Blokuren 14.15 – 16.15
VSO 40 weken: 7.15 – 8.30
VSO 52 weken: 7.15 – 8.30

Social Media:

 

 

Meer informatie?

Keuze gemaakt?