Meppel

Kindcentrum Kornalijn

Als kindcentrum bieden we kinderen een vertrouwde omgeving met vaste leidsters op elke groep, inmiddels weer terug om ons vertrouwde, maar compleet vernieuwde, plekje aan de Emmastraat.

De kinderen van het Kinderdagverblijf en Peutergroepen vangen we in kleinschalige verticale groepen op.
De kinderen van de BSO (buitenschoolse opvang) zijn in groepen ingedeeld met kinderen van dezelfde leeftijd in een groep.

Kinderdagverblijf

Buiten spelen 

Iedere dag gaan we met de kinderen naar buiten. Voor de allerkleinsten is er een omheinde speelplaats waar de kinderen kunnen spelen met zand, stenen en water, er groeien planten en gras en er zijn speelgoedauto’s en kinderfietsjes om op te rijden.  We bieden een stimulerende omgeving, waarbinnen de kinderen spelen, elkaar ontmoeten en zichzelf ontwikkelen.
 
Christelijke identiteit 
Alle pedagogisch medewerkers staan achter de visie en werkwijze van KleurRijk. We hebben hart voor kinderen. We willen ze de christelijke normen en waarden overdragen en Gods liefde laten ervaren. Met de kinderen wordt gebeden, we luisteren christelijke kindermuziek en we vieren de christelijke feesten.
 
Samenwerking 
We werken op verschillende manieren samen met de school. We delen gezamenlijke ruimtes en we spreken de leerkrachten bij het overdragen van school naar BSO. Wanneer de kinderen van het kinderdagverblijf 4 jaar worden en naar de Calvijnschool gaan, vindt er een overdracht plaats tussen de leidster van het kinderdagverblijf en de kleuterjuf. We werken geregeld samen met school tijdens feestdagen en met thema’s onder andere.
 
Aandacht en plezier 
Naast onze kernwaarden en christelijke identiteit, vormen aandacht en plezier belangrijke uitgangspunten voor de christelijke dagopvang kindcentrum Kornalijn. We bieden de kinderen structuur, onder andere door op gezette tijden te eten en te drinken en activiteiten aan te bieden. We hebben vaste groepen en vaste medewerkers, waarbij ieder kind tot zijn recht komt en met aandacht wordt benaderd. 

Info

Contact:
Emmastraat 43
7941 HN Meppel

Marian Scholing
06-19643063
0522 253 644

dehuyskamer@kleurrijk.nl
www.jc-goon.nl

LRK nummer: 336694532

Openingstijden:
Maandag 7.30 – 18.30
Dinsdag 7.30 – 18.30 
Woensdag Gesloten
Donderdag 7.30 – 18.30
Vrijdag 7.30 – 14.30

In overleg is opvang buiten openingstijden mogelijk.

Downloads:
Tarieven
Werkplan
Inspectierapport

Info

Contact:
Princes Marijkestraat 2
7941 ET Meppel

Marian Scholing
06-19643063
0522 253 644

dehuyskamer@kleurrijk.nl
www.jc-goon.nl

LRK nummer: 271224071

Openingstijden:
Maandag 14.30 – 18.30
Dinsdag 14.30 – 18.30
Woensdag Gesloten
Donderdag 14.30 – 18.30
Vrijdag Gesloten

Downloads:
Tarieven
Werkplan
Inspectierapport

BSO

Buiten spelen 
Iedere dag gaan we met de kinderen naar buiten. Voor de allerkleinsten is er een omheinde speelplaats. De kinderen die naar de BSO gaan, kunnen op het plein spelen in de zandbak, met fietsen en karren. Ook is er gelegenheid voor sport en spelactiviteiten. We bieden een stimulerende omgeving, waarbinnen de kinderen spelen, ontmoeten en zichzelf ontwikkelen.
 
Christelijke identiteit 
Alle pedagogisch medewerkers staan achter de visie en werkwijze van KleurRijk. We hebben hart voor kinderen. We willen ze de christelijke normen en waarden overdragen en Gods liefde laten ervaren. Met de kinderen wordt gebeden, we luisteren christelijke kindermuziek en we vieren de christelijke feesten.
 
Samenwerking 
We werken samen met school. We delen gezamenlijke ruimtes en spreken de leerkrachten bij het overdragen van school naar BSO.
 
Aandacht en plezier 
Naast onze kernwaarden en christelijke identiteit, vormen aandacht en plezier belangrijke uitgangspunten voor de christelijke dagopvang op Kindcentrum Kornalijn. We bieden de kinderen structuur, door op gezette tijden te eten en te drinken en activiteiten aan te bieden. We hebben vaste groepen en vaste medewerkers, waarbij ieder kind tot zijn recht komt en met aandacht wordt benaderd. 

Peutergroep

Buiten spelen 

Iedere dag gaan we met de kinderen naar buiten. Voor de allerkleinsten is er een omheinde speelplaats waar de kinderen kunnen spelen met zand, stenen en water, er groeien planten en gras en er zijn speelgoedauto’s en kinderfietsjes om op te rijden.  We bieden een stimulerende omgeving, waarbinnen de kinderen spelen, elkaar ontmoeten en zichzelf ontwikkelen.
 
Christelijke identiteit 
Alle pedagogisch medewerkers staan achter de visie en werkwijze van De Herberg. We hebben hart voor kinderen. We willen ze de christelijke normen en waarden overdragen en Gods liefde laten ervaren. Met de kinderen wordt gebeden, we luisteren christelijke kindermuziek en we vieren de christelijke feesten.
 
Samenwerking 
We werken op verschillende manieren samen met de school. We delen gezamenlijke ruimtes en we spreken de leerkrachten bij het overdragen van school naar BSO. Wanneer de kinderen van het kinderdagverblijf 4 jaar worden en naar de Calvijnschool gaan, vindt er een overdracht plaats tussen de leidster van het kinderdagverblijf en de kleuterjuf. We werken geregeld samen met school tijdens feestdagen en met thema’s onder andere.
 
Aandacht en plezier 
Naast onze kernwaarden en christelijke identiteit, vormen aandacht en plezier belangrijke uitgangspunten voor de christelijke dagopvang kindcentrum Kornalijn. We bieden de kinderen structuur, onder andere door op gezette tijden te eten en te drinken en activiteiten aan te bieden. We hebben vaste groepen en vaste medewerkers, waarbij ieder kind tot zijn recht komt en met aandacht wordt benaderd. 

Info

Contact:
Princes Marijkestraat 2
7941 ET Meppel

Marian Scholing
06-19643063
0522 253 644

dehuyskamer@kleurrijk.nl
www.jc-goon.nl

LRK nummer: 336694532

Openingstijden:
Maandag 8.30 – 11.30
Dinsdag 8.30 – 11.30
Woensdag Gesloten
Donderdag 8.30 – 11.30
Vrijdag 8.30 – 11.30

Downloads:
Tarieven
Werkplan
Inspectierapport

Info

Contact:
Princes Marijkestraat 2
7941 ET Meppel

Marian Scholing
06-19643063
0522 253 644

dehuyskamer@kleurrijk.nl
www.jc-goon.nl

Openingstijden:
Maandag 12.00 – 13.00
Dinsdag 12.00 – 13.00
Woensdag Gesloten
Donderdag 12.00 – 13.00
Vrijdag12.00 – 13.00

TSO

Alle kinderen op de Calvijnschool blijven over. De kinderen van groep 1,2,7 en 8 eten in de klas een broodje en hebben daarna pauze van 12.15u – 12.45u.
De kinderen van groep 3,4,5 en 6 hebben pauze van 11.45u – 12.15u en eten daarna een broodje in de klas. Onder het eten wordt bij alle groepen onderwijsactiviteit aangeboden.
Tijdens het buitenspelen zijn er overblijfouders aanwezig.
De wet stelt een aantal regels waaraan de tussenschoolse opvang moet voldoen, waaronder het registreren van de kinderen die overblijven, verantwoording van subsidiegelden en scholing van overblijfkrachten. De overblijfouders krijgen een vergoeding voor hun inspanning. Het overblijven valt onder de verantwoordelijkheid KleurRijk. Om de kosten laag te houden, maar ook ouderbetrokkenheid te stimuleren worden ouders ingezet als overblijfkracht.

Sinds 2014 heeft de Calvijnschool de Gouden TSO-Ster. Dit is een kwalificatie, welke uitgereikt wordt door TSO-Support (een TSO-ondersteuningsorganisatie) en welke staat voor een goed georganiseerde TSO op de school.
Deze ster (welke in brons, zilver of goud wordt uitgereikt) staat voor een degelijk beleid met een heldere en kloppende administratie, een prettige sfeer tijdens de TSO, een gedegen veiligheidsbeleid en een goede uitvoering van de TSO door voortdurend opgeleide TSO-krachten. De Calvijn mag zich dan ook officieel ‘TSO-voorbeeldschool’ noemen!
In 2016 is deze certificering verlengd voor een periode van twee jaar.

 

Meer informatie?

Keuze gemaakt?