Meppel

Kindcentrum Kornalijn

Als kindcentrum bieden we kinderen een veilige en uitdagende omgeving met vaste leidsters op elke groep, inmiddels weer terug op ons vertrouwde, maar compleet vernieuwde, plekje aan de Emmastraat.

De kinderen van het kinderdagverblijf en peutergroepen ontvangen we in kleinschalige horizontale groepen, om aan te sluiten bij de individuele ontwikkeling van elk kind.
De kinderen van de BSO (buitenschoolse opvang) zijn in groepen ingedeeld met kinderen van dezelfde leeftijd in een groep.

Kinderdagverblijf

Buiten spelen 

Iedere dag gaan we met de kinderen naar buiten. Voor de allerkleinsten is er een omheinde speelplaats waar de kinderen kunnen spelen met zand, stenen en water, er groeien planten en gras en er zijn speelgoedauto’s en kinderfietsjes om op te rijden.  We bieden een stimulerende omgeving, waarbinnen de kinderen spelen, elkaar ontmoeten en zichzelf ontwikkelen.
 
Christelijke identiteit 
Alle pedagogisch medewerkers staan achter de visie en werkwijze van KleurRijk. We hebben hart voor kinderen. We willen ze de christelijke normen en waarden overdragen en Gods liefde laten ervaren. Met de kinderen wordt gebeden, we luisteren christelijke kindermuziek en we vieren de christelijke feesten.
 
Samenwerking 
We werken op verschillende manieren samen met de school. We delen gezamenlijke ruimtes en we spreken de leerkrachten bij het overdragen van school naar BSO. Wanneer de kinderen van het kinderdagverblijf 4 jaar worden en naar school gaan, vindt er een overdracht plaats tussen de leidster van het kinderdagverblijf en de kleuterjuf. We werken geregeld samen met school tijdens feestdagen en met thema’s onder andere.
 
Aandacht en plezier 
Naast onze kernwaarden en christelijke identiteit, vormen aandacht en plezier belangrijke uitgangspunten voor de christelijke dagopvang kindcentrum Kornalijn. We bieden de kinderen structuur, onder andere door op gezette tijden te eten en te drinken en activiteiten aan te bieden. We hebben vaste groepen en vaste medewerkers, waarbij ieder kind tot zijn recht komt en met aandacht wordt benaderd. 

Info

Social Media:


Contact:
Emmastraat 43
7941 HN Meppel

Marian Scholing
06-19643063
0522 253 644

kornalijn@kleurrijk.nl
www.kindcentrumkornalijn.nl

Klik op het LRK nummer voor onze GGD inspectierapporten:
LRK nummer: 224538147

Openingstijden:
Maandag 7.30 – 18.30
Dinsdag 7.30 – 18.30 
Woensdag 7:30 – 18:30
Donderdag 7.30 – 18.30
Vrijdag 7.30 – 18:00

 

Productmogelijkheden
40 weken      11 uur 7.30 – 18.30
40 weken       6 uur 7.30 – 13.30 of 12.30 – 18.30
52 weken      11 uur 7.30 – 18.30
52 weken       6 uur 7.30 – 13.30 of 12.30 – 18.30
Vakantiecontract   12 weken     7.30 – 18.30

In overleg is opvang buiten openingstijden mogelijk.

Downloads:
Jaarplanning en tarieven
Werkplan

BSO

Buiten spelen 
Iedere dag gaan we met de kinderen naar buiten. De kinderen die naar de BSO gaan, kunnen op het plein spelen in de zandbak, met fietsen en karren. Ook is er gelegenheid voor sport en spelactiviteiten. We bieden een stimulerende omgeving, waarbinnen de kinderen spelen, ontmoeten en zichzelf ontwikkelen.
 
Christelijke identiteit 
Alle pedagogisch medewerkers staan achter de visie en werkwijze van KleurRijk. We hebben hart voor kinderen. We willen ze de christelijke normen en waarden overdragen en Gods liefde laten ervaren. Met de kinderen wordt gebeden, we luisteren christelijke kindermuziek en we vieren de christelijke feesten.
 
Samenwerking 
We werken samen met school. We delen gezamenlijke ruimtes en spreken de leerkrachten bij het overdragen van school naar BSO.
 
Aandacht en plezier 
Naast onze kernwaarden en christelijke identiteit, vormen aandacht en plezier belangrijke uitgangspunten voor de christelijke dagopvang op Kindcentrum Kornalijn. We bieden de kinderen structuur, door op gezette tijden te eten en te drinken en activiteiten aan te bieden. We hebben vaste groepen en vaste medewerkers, waarbij ieder kind tot zijn recht komt en met aandacht wordt benaderd. 

Info

Social Media:


Contact:
Emmastraat 43
7941 HN Meppel

Marian Scholing
06-19643063
0522 253 644

kornalijn@kleurrijk.nl
www.kindcentrumkornalijn.nl

Klik op het LRK nummer voor onze GGD inspectierapporten:
LRK nummer: 235607666 

Openingstijden:
Maandag 7.30 – 8.30 / 14.30 – 18.30
Dinsdag 7.30 -8.30 / 14.30 – 18.30
Woensdag 7.30 -8.30 / 14.30 – 18.30
Donderdag 7.30 – 8.30 / 14.30 – 18.30
Vrijdag 7.30 -8.30 / 12:00 – 18:00 

Productmogelijkheden:
40 weken      14.30 – 18.30
52 weken      14.30 – 18.30 / 8.00 – 18.00
40 weken blokuren 14.30 – 16.30
Vakantiecontract 12 weken 8.00 – 18.00

Downloads:
Jaarplanning en tarieven
Werkplan

 

 

 

Peutergroep

Buiten spelen 

Iedere dag gaan we met de kinderen naar buiten. Voor de allerkleinsten is er een omheinde speelplaats waar de kinderen kunnen spelen met zand, stenen en water, er groeien planten en gras en er zijn speelgoedauto’s en kinderfietsjes om op te rijden.  We bieden een stimulerende omgeving, waarbinnen de kinderen spelen, elkaar ontmoeten en zichzelf ontwikkelen.
 
Christelijke identiteit 
Alle pedagogisch medewerkers staan achter de visie en werkwijze van Kindcentrum Kornalijn. We hebben hart voor kinderen. We willen ze de christelijke normen en waarden overdragen en Gods liefde laten ervaren. Met de kinderen wordt gebeden, we luisteren christelijke kindermuziek en we vieren de christelijke feesten.
 
Samenwerking 
We werken op verschillende manieren samen met de school. We delen gezamenlijke ruimtes en we spreken de leerkrachten bij het overdragen van school naar BSO. Wanneer de kinderen van het kinderdagverblijf 4 jaar worden en naar school gaan, vindt er een overdracht plaats tussen de leidster van het kinderdagverblijf en de kleuterjuf. We werken geregeld samen met school tijdens feestdagen en met thema’s onder andere.
 
Aandacht en plezier 
Naast onze kernwaarden en christelijke identiteit, vormen aandacht en plezier belangrijke uitgangspunten voor de christelijke dagopvang kindcentrum Kornalijn. We bieden de kinderen structuur, onder andere door op gezette tijden te eten en te drinken en activiteiten aan te bieden. We hebben vaste groepen en vaste medewerkers, waarbij ieder kind tot zijn recht komt en met aandacht wordt benaderd. 

Info

Social Media:


Contact:
Emmastraat 43
7941 HN Meppel

Marian Scholing
06-1
9643063
0522 253 644

kornalijn@kleurrijk.nl
www.kindcentrumkornalijn.nl

Klik op het LRK nummer voor onze GGD inspectierapporten:
LRK nummer: 224538147

Openingstijden:
Maandag 8.15 – 12.15
Dinsdag 8.15 – 12.15
Woensdag Gesloten
Donderdag 8.15 – 12.15
Vrijdag 8.15 – 12.15

Productmogelijkheden:
Reguliere peuteropvang 8.15 – 12.15

 

Downloads:
Jaarplanning en tarieven
Werkplan

TSO

Alle kinderen op Kindcentrum Kornalijn blijven over. De kinderen van groep 4 t/m 8 hebben pauze van 11.45u – 12.15u en eten daarna een broodje in de klas. De kinderen van groep 1,2 &3 eten in de klas een broodje en hebben daarna pauze van 12.15u – 12.45u. Onder het eten wordt bij alle groepen een onderwijsactiviteit aangeboden. 
Tijdens het buitenspelen zijn er overblijfouders en pedagogisch medewerkers aanwezig. We hebben voor overblijfouders gekozen om de kosten laag te houden en ouderbetrokkenheid te stimuleren.
De wet stelt een aantal regels waaraan de tussenschoolse opvang moet voldoen, waaronder het registreren van de kinderen die overblijven, verantwoording van subsidiegelden en scholing van overblijfkrachten. De overblijfouders krijgen een vergoeding voor hun inspanning. Het overblijven valt onder de verantwoordelijkheid KleurRijk.

Info

Social Media:


Contact:
Emmastraat 43
7941 HN Meppel

Marian Scholing
06-19643063
0522 253 644

kornalijn@kleurrijk.nl
www.kindcentrumkornalijn.nl

Openingstijden:
Maandag 11.45 – 12.45
Dinsdag 11.45 – 12.45
Woensdag Gesloten
Donderdag 11.45 – 12.45
Vrijdag 11.45 – 12.15

Meer informatie?

Keuze gemaakt?