Zwolle

IKC Aquamarijn

In ons kindcentrum aan de Turfmarkt in Zwolle bieden we gereformeerd onderwijs & christelijke kinderopvang onder één dak. Dagelijks ontmoeten ongeveer 250 kinderen van 3 maanden tot 13 jaar elkaar hier om samen te spelen, samen te ontdekken en samen
te leren.

Kinderdagverblijf

In Zwolle wordt op locatie Aquamarijn kindgerichte kinderopvang geboden. Dit uit zich in aparte kleine groepen voor baby’s, dreumesen, peuters en schoolkinderen. We verwelkomen alle kinderen vanaf 12 weken tot 13 jaar. We werken nauw samen met de gereformeerde basisschool Aquamarijn aan de vorming van een integraal kindcentrum. 

Vertrouwde omgeving
We bieden christelijke, liefdevolle zorg en inspiratie aan kinderen van nul tot vier jaar. De kinderen genieten, elk op hun eigen wijze. Bijbelse normen en waarden staan centraal binnen onze kinderopvang en we streven ernaar dat de kinderen zich veilig en geliefd voelen.De allerkleinsten (van 0 tot 2 jaar) zitten in de baby/dreumesgroep (Muizen), peuters spelen op de peutergroep (Vossen).

Buiten spelen
Buiten spelen vinden wij belangrijk! We zijn bezig om onze tuin nog leuker te maken voor de kinderen. Zo wordt buitenspelen niet alleen leuk, maar ook leerzaam. En wilt jouw kind lekker ravotten buiten, dat mag bij ons! Dus doe ze ’s ochtends vooral geen nieuwe kleren aan!

Samenwerking
De samenwerking met de school is merkbaar op verschillende manieren. We zijn één kindcentrum en vormen dus gezamenlijk een team. De lijntjes tussen de kinderopvang en school zijn kort. We streven erna om samen de thema’s te vormen voor het gehele jaar, zodat kinderen thuis het over één thema hebben. Voor de peuterplusgroep is de overgang van opvang naar school een kleine stap. We bereiden de kinderen voor op school. De kinderen oefenen het zitten in de kring en samen spelen.

Baby’s krijgen veel persoonlijke aandacht
Onze pedagogisch medewerkers kennen alle baby’tjes goed. We nemen de tijd om gezellig met ze te praten en samen te spelen. Er is veel contact met baby’tjes in taal, gebaren en natuurlijk lichamelijk contact. Dat zorgt voor veiligheid en het stimuleert de taalontwikkeling. Je kindje voelt zich hier snel thuis, daar zorgen wij voor.

Dreumesen bieden we geborgenheid en uitdaging
Terwijl de jongste baby’s genieten van de rust, gaan de dreumesen naar de naastliggende ruimte om te spelen. Met dezelfde vertrouwde gezichten om zich heen. We spelen in op de behoefte van elk kind en bieden afwisseling en uitdaging voor ze.

Voor peuters is er een eigen peutergroep
In deze groep worden allerlei leuke activiteiten aangeboden en ook in de verschillende speelhoeken spelen de peuters vaak. Hier bieden we activiteiten die passen bij hun ontwikkeling en krijgen zij de uitdaging die ze willen.  Peuters krijgen bij ons een rijke omgeving met materialen en werkjes aangeboden. Kinderen krijgen bij ons veel ruimte om zelf te kiezen waarmee ze willen spelen. Het ene kind dat aan het puzzelen is, zit naast een kind dat schelpen van verschillende vormen aan het sorteren is. Op maandag gaan we vaak naar de opa’s en oma’s. Zij wonen in het verzorgingstehuis van IJsselheem. Met de opa’s en oma’s gaan de kinderen kleuren, liedjes zingen of spelletjes spelen. Altijd feest!

Info

Social Media:


Contact:
Turfmarkt 5
8021AA Zwolle

Marije den Dulk
06 – 19 01 82 62

038 – 45 27 638
aquamarijn@kleurrijk.nl 
www.kindcentrumaquamarijn.nl

Klik op het LRK nummer voor onze GGD inspectierapporten:
LRK nummer: 199132501

Openingstijden:
Maandag 7.30 – 18.30
Dinsdag 7.30 – 18.30
Woensdag 7.30 – 18.30
Donderdag 7.30 – 18.30
Vrijdag 7.30 – 18.30

Productmogelijkheden:
 • 40 weken 11 uur
  07.30 – 18.30 
 • 40 weken 9 uur
  08.30 – 17.30
 • 40 weken 6 uur
  07.30 – 13.30
  of 12.30 – 18.30 
 • 52 weken 11 uur
  07.30 – 18.30
 • 52 weken 9 uur
  08.30 – 17.30
 • 52 weken 6 uur
  07.30 – 13.30
  of 12.30 – 18.30
 

Downloads:
Jaarplanning en tarieven
Werkplan

BSO

Als BSO van de Aquamarijn hebben we een eigen lokaal binnen de school. De andere ruimtes, die we delen met onderwijs, zijn zo ingericht dat we er ook als BSO gezellig kunnen zitten. Binnen het kindcentrum bieden wij opvang aan kinderen van 0-12 jaar. Op de BSO vangen we de kinderen op vanaf 4 jaar. Per dag bieden wij aan ongeveer 50 kinderen opvang. We doen dit in drie groepen:

x De Uilen –  kinderen van groep 0, 1, 2
x De Olifanten –  kinderen van groep 3
x De Firestones –  kinderen van groep 4 en ouder

Buiten spelen
In het middagprogramma zijn er vaste momenten ingepland dat wij buiten spelen. Wanneer we buiten spelen kunnen we gebruik maken van het schoolplein en de materialen. Wij merken dat het voor de kinderen heeriljk is dat zij spelen in een bekende omgeving. De afspraken en spelmogelijkheden zijn bekend.

Christelijke identiteit
Alle pedagogisch medewerkers staan wij achter de visie en werkwijze van KleurRijk. We hebben hart voor kinderen. We willen ze de christelijke normen en waarden overdragen en Gods liefde laten ervaren. Met de kinderen wordt gebeden, we luisteren christelijke kindermuziek en we vieren de christelijke feesten. We hebben oog voor de natuur, omgeving en voor elkaar.

Samenwerking
Doordat wij een integraal kindcentrum (IKC) zijn, werken wij veel samen met onderwijs en kinderdagopvang. Als IKC spreken wij dezelfde taal, dit biedt kinderen duidelijkheid en structuur. Doordat we nauw samenwerken is de overdracht tussen onderwijs en opvang goed. Ook bieden wij tijdens studiedagen en vrije dagen van het onderwijs opvang aan.

Aandacht en plezier
Naast onze kernwaarden en christelijke identiteit, staan aandacht en een veilige omgeving centraal. We bieden de kinderen een huiselijke sfeer en een plek waar ze met hun verhaal terecht kunnen. Samen met de kinderen maken we afspraken over hoe we met elkaar omgaan. We vinden het belangrijk dat de kinderen zich gezien weten en dat ze zichzelf kunnen zijn. We willen kinderen de ruimte bieden om mogelijkheden te ontdekken en creativiteit te ontwikkelen.

Info

Social Media:


Contact:
Turfmarkt 5
8021AA Zwolle

Marije den Dulk
06 – 31 30 26 65

038 – 45 27 638
aquamarijn@kleurrijk.nl 
www.kindcentrumaquamarijn.nl 

Klik op het LRK nummer voor onze GGD inspectierapporten:
LRK nummer: 558669268

Openingstijden:
Maandag 14.45 – 18.30
Dinsdag 14.45 – 18.30
Woensdag Gesloten
Donderdag 14.45 – 18.30
Vrijdag 12.00 – 18.30

 

Productmogelijkheden
 • 40 weken
  14.45 – 18.30
 • 40 weken blokuren
  14.45 – 17.00
 • 52 weken
  14.45 – 18.30
  (in vakanties 08.30 – 18.30 uur)
 • 12 weken
  08.30 – 18.30
  (alleen vakantie)
 • VSO 40 weken en 52 weken
  07.30 – 08.30 uur
 • Flexibel contract
  14.45 – 18.30 uur
 
 

 

Downloads:
Jaarplanning en tarieven
Werkplan

Peutergroep

Deze vorm van opvang ligt in het verlengde van de kinderopvang en is tegelijkertijd een opstap naar school. Met activiteiten die gericht zijn op het voorbereiden van je kind op de overstap naar de basisschool. In het programma is aandacht voor het luisteren naar elkaar, voor het verwoorden, voor navertellen, het op je beurt wachten, maar ook voor tellen, voor knippen en al die andere handige vaardigheden die je op school goed kunt gebruiken. De PeuterPlus sluit op vrijdagochtend aan bij de wekelijkse vieringen die door kinderen van de basisschool worden voorbereid en uitgevoerd.

Info

Social Media:


Contact:
Turfmarkt 5
8021AA Zwolle

Marije den Dulk
06 – 19 01 82 62

038 – 45 27 638
aquamarijn@kleurrijk.nl 
www.kindcentrumaquamarijn.nl

Klik op het LRK nummer voor onze GGD inspectierapporten:
LRK nummer: 199132501

Openingstijden:
Woensdag 8.30 – 12.30
Vrijdag 8.30 – 12.00

Productmogelijkheden:
Reguliere peuteropvang

Downloads:
Jaarplanning en tarieven
Werkplan

TSO

Kindcentrum aquamarijn biedt buitenschoolse opvang aan in samen werking met KleurRijk. Dat betekent dat op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag de leerlingen over kunnen blijven. De leerlingen eten hun lunch in hun eigen klas samen met de leerkracht en spelen voor of na die tijd een half uur buiten onder de begeleiding van pedagogogisch medewerkers of een leerkracht.

 

Info

Social Media:


Contact:
Turfmarkt 5
8021AA Zwolle

Gerard Alberts
038 – 45 27 638

gerardalberts@kleurrijk.nl 
www.kindcentrumaquamarijn.nl 

Openingstijden:
Maandag 12.00 – 13.00
Dinsdag 12.00 – 13.00
Donderdag 12.00 – 13.00
Vrijdag 12.00 – 13.00

Meer informatie?

Keuze gemaakt?