Partners

De naam Florion is afgeleid van het werkwoord ‘floreren’: op zijn best zijn, tot volle ontplooiing komen, zich goed ontwikkelen, groeien, bloeien en gedijen. Ons doel is om kinderen te laten floreren. We willen bijdragen aan hun ontwikkeling, zodat ze gedijen en tot volle ontplooiing komen in een rijke, veilige en eigentijdse leeromgeving.
Op dit moment werken wij nauw samen op 9 verschillende basisscholen.

De Stichting VPCO te Ermelo heeft als kerntaak het leveren en verzorgen van protestants-christelijk basisonderwijs in de gemeente Ermelo.  De basis van waaruit wij werken is de Bijbel.
Op dit moment werken wij samen op de Prins Bernhard school en op de Klokbeker.

Via ons unieke kindsponsorprogramma krijgen kinderen in armoede hulp op elk gebied van hun leven: hun hart, verstand, lichaam en geest. Zo kunnen zij werkelijk uit armoede komen. 

Vanuit ons christelijke visie vinden wij het belangrijk om de kinderen zorg voor de maatschappij mee te geven. Daarom staan veel van onze locaties in contact met een sponsorkind.

De naam Meilân verwijst naar het tot bloei laten komen van elk kind. De maand mei staat immers symbool voor groei en bloei. Met het Friese woordje ‘mei’ wordt meenemen, begeleiden en samen bedoeld. Het Friese ‘lân’ staat voor ruimte en mogelijkheden. Op dit moment werken wij samen op de Eben Haezer te Oosterzee.

 

De Rehoboth school wil vanuit de eigen identiteit zijn plaats naast gezin en kerk innemen door de aan hun zorgen toevertrouwde kinderen mede op te voeden en kwalitatief goed onderwijs te bieden in een pedagogisch veilig klimaat.

Jouw bestemming, onze Passie!
Dat is wat we jou beloven. Wij gaan er voor dat jij met de best mogelijke resultaten slaagt. Maar wij willen meer. We willen niets liever dan dat jij ontdekt wat je met je talenten kunt betekenen in Gods Koninkrijk. 
Bij ons op school kun je die talenten ontdekken en ontwikkelen. En we helpen je om anderen er van mee te laten genieten.

De Goede Herderschool valt onder het bevoegd gezag van de “Vereniging Scholen met de Bijbel, Horst en Telgt te Ermelo”. De uitgangspunten van de verenigingen vinden hun oorsprong in Gods Woord, de Bijbel, samengevat in de Formulieren van Enigheid. In ons werken, denken en handelen trachten we de kinderen voor te leven en op te voeden vanuit dit Evangelie, in het spoor van de Here Jezus, de Goede Herder