Partners

De naam Florion is afgeleid van het werkwoord ‘floreren’: op zijn best zijn, tot volle ontplooiing komen, zich goed ontwikkelen, groeien, bloeien en gedijen. Ons doel is om kinderen te laten floreren. We willen bijdragen aan hun ontwikkeling, zodat ze gedijen en tot volle ontplooiing komen in een rijke, veilige en eigentijdse leeromgeving.
Op dit moment werken wij nauw samen op 9 verschillende basisscholen.

De Stichting VPCO te Ermelo heeft als kerntaak het leveren en verzorgen van protestants-christelijk basisonderwijs in de gemeente Ermelo.  De basis van waaruit wij werken is de Bijbel.
Op dit moment werken wij samen op de Prins Bernhard school en op de Klokbeker.

Red een Kind is een christelijke, internationale ontwikkelingsorganisatie, in 1968 opgericht in Nederland. Red een Kind geeft toekomst aan kinderen in armoede, hun familie en hun hele omgeving. We werken daarbij samen met verschillende Nederlandse, internationale en lokale organisaties. www.redeenkind.nl

NoorderBasis is een vereniging met basisscholen in Groningen, Friesland en Drenthe. Op onze scholen willen we het talent van ieder kind ontwikkelen en leerlingen de ruimte geven zich op eigen wijze te ontwikkelen. Door aantrekkelijk onderwijs aan te bieden kunnen we de kinderen toerusten voor hun verdere leven na de basisschool. Bij dit alles is de Bijbel onze basis.

Jouw bestemming, onze Passie!
Dat is wat we jou beloven. Wij gaan er voor dat jij met de best mogelijke resultaten slaagt. Maar wij willen meer. We willen niets liever dan dat jij ontdekt wat je met je talenten kunt betekenen in Gods Koninkrijk. Bij ons op school kun je die talenten ontdekken en ontwikkelen. En we helpen je om anderen er van mee te laten genieten.

De Goede Herderschool valt onder het bevoegd gezag van de “Vereniging Scholen met de Bijbel, Horst en Telgt te Ermelo”. De uitgangspunten van de verenigingen vinden hun oorsprong in Gods Woord, de Bijbel, samengevat in de Formulieren van Enigheid. In ons werken, denken en handelen trachten we de kinderen voor te leven en op te voeden vanuit dit Evangelie, in het spoor van de Here Jezus, de Goede Herder