Partners

De naam Florion is afgeleid van het werkwoord ‘floreren’: op zijn best zijn, tot volle ontplooiing komen, zich goed ontwikkelen, groeien, bloeien en gedijen. Ons doel is om kinderen te laten floreren. We willen bijdragen aan hun ontwikkeling, zodat ze gedijen en tot volle ontplooiing komen in een rijke, veilige en eigentijdse leeromgeving.
Op dit moment werken wij nauw samen op 9 verschillende basisscholen.

De Stichting VPCO te Ermelo heeft als kerntaak het leveren en verzorgen van protestants-christelijk basisonderwijs in de gemeente Ermelo.  De basis van waaruit wij werken is de Bijbel.
Op dit moment werken wij samen op de Prins Bernhard school en op de Klokbeker.

Binnen EKC De Olijfboom staat het evangelie van Jezus Christus en onderwijs op maat voor ieder kind centraal. Het logo gebruiken we als metafoor voor ons onderwijsconcept: zoals een olijfboom stevig geworteld is in de grond, zo is ons onderwijs en opvang geworteld in het levende Woord van God, de Bijbel. 

Via ons unieke kindsponsorprogramma krijgen kinderen in armoede hulp op elk gebied van hun leven: hun hart, verstand, lichaam en geest. Zo kunnen zij werkelijk uit armoede komen. 

Vanuit ons christelijke visie vinden wij het belangrijk om de kinderen zorg voor de maatschappij mee te geven. Daarom staan veel van onze locaties in contact met een sponsorkind.

Wij bieden passend onderwijs en ontwikkelen ons onderwijs richting een concept waarin “Onderwijs op maat” centraal staat. Daarnaast stellen wij ons ten doel om uit te groeien tot een Integraal Kind Centrum.

De naam Meilân verwijst naar het tot bloei laten komen van elk kind. De maand mei staat immers symbool voor groei en bloei. Met het Friese woordje ‘mei’ wordt meenemen, begeleiden en samen bedoeld. Het Friese ‘lân’ staat voor ruimte en mogelijkheden. Op dit moment werken wij samen op de Eben Haezer te Oosterzee.

 

Wij geloven in goed en christelijk onderwijs. Met talentontwikkeling van kinderen, resultaatgericht onderwijs en een actieve en betrokken rol van ouders. Kortom: leren in vertrouwen. Op dit moment werken wij samen op de PJ school te Arnhem. 

De Rehoboth school wil vanuit de eigen identiteit zijn plaats naast gezin en kerk innemen door de aan hun zorgen toevertrouwde kinderen mede op te voeden en kwalitatief goed onderwijs te bieden in een pedagogisch veilig klimaat.