Dronten

 

De Schakel

Kinderen ontwikkelen zich het best wanneer meerdere partijen samenwerken aan hun ontwikkeling. Samen naar dit ene kind kijken, activiteiten op elkaar afstemmen en vanuit dezelfde visie werken aan de ontwikkeling van het kind. En hun gezamenlijke kwaliteiten bundelen om ieder kind de kans te geven op maatwerk in zijn of haar ontwikkeling.

Elk kind verdient een leefbare omgeving waarin ruimte is voor hun groei en ontwikkeling. Gezin, buurt, opvang, onderwijs, sport en cultuur dragen bij aan deze ontwikkeling.

Wanneer partijen samenwerken ten behoeve van het kind en het gezin, dan groeien de kinderen uit tot jonge mensen die verantwoordelijkheid kunnen dragen voor hun eigen leven en daarmee voor de samenleving.

Vanaf 26 augustus 2019 willen wij als KleurRijk de opvang aanbieden in samenwerking met GBS de Schakel.

Peuterspeelzaal

Er is één groepsruimte voor kinderen van de peutergroep met een aangrenzende buitenspeelplaats. De groepsruimte gaan we gezellig en huiselijk inrichten en zal tal van speciaal ingerichte hoekjes krijgen waar de kinderen kunnen spelen, ontdekken of even lekker een puzzel kunnen maken. Of samen met de medewerker even op de bank een boekje lezen.

Buiten spelen

In het programma zijn er vaste momenten ingepland dat wij buiten spelen. Wanneer we buiten spelen kunnen we gebruik maken van het schoolplein en de materialen. Wij merken dat het voor de kinderen heerlijk is dat zij spelen in een bekende omgeving. De afspraken en spelmogelijkheden zijn bekend.

Christelijke identiteit

Alle pedagogisch medewerkers staan wij achter de visie en werkwijze van KleurRijk. We hebben hart voor kinderen. We willen ze de christelijke normen en waarden overdragen en Gods liefde laten ervaren. Met de kinderen wordt gebeden, we luisteren christelijke kindermuziek en we vieren de christelijke feesten. We hebben oog voor de natuur, omgeving en voor elkaar.

Samenwerking

Wij willen straks veel samenwerken met onderwijs en kinderdagopvang. Samen wil wij dezelfde taal spreken, dit biedt kinderen duidelijkheid en structuur. Doordat we nauw gaan samenwerken zal de overdracht tussen onderwijs en opvang goed verlopen. 

Aandacht en plezier

Naast onze kernwaarden en christelijke identiteit, staan aandacht en een veilige omgeving centraal. We bieden de kinderen een huiselijke sfeer en een plek waar ze met hun verhaal terecht kunnen. Samen met de kinderen maken we afspraken over hoe we met elkaar omgaan. We vinden het belangrijk dat de kinderen zich gezien weten en dat ze zichzelf kunnen zijn. We willen kinderen de ruimte bieden om mogelijkheden te ontdekken en creativiteit te ontwikkelen.

 

Info

Contact:
De Ketting 8
8251 LD Dronten

06 – 40 77 41 72
deschakel@kleurrijk.nl
www.gbs-deschakel.nl

LRK nummer: 120935144

Openingstijden:
Maandag 8.30 – 12.00
Dinsdag 8.30 – 12.00
Woensdag Gesloten
Donderdag Gesloten
Vrijdag 8.30 – 12.00

Beschikbare producten:

Reguliere Peuteropvang 8.30 – 12.00

Downloads:
Jaarplanning

Tarieven
InspectiegeschiedenisWerkplan

 

BSO

Er is één groepsruimte voor kinderen van de BSO met een aangrenzende buitenspeelplaats. De groepsruimte gaan we gezellig en huiselijk inrichten en zal tal van speciaal ingerichte hoekjes krijgen waar de kinderen kunnen spelen, ontdekken of even lekker een Donald Duckje kunnen lezen.

Buiten spelen

In het middagprogramma zijn er vaste momenten ingepland dat wij buiten spelen. Wanneer we buiten spelen kunnen we gebruik maken van het schoolplein en de materialen. Wij merken dat het voor de kinderen heerlijk is dat zij spelen in een bekende omgeving. De afspraken en spelmogelijkheden zijn bekend.

Christelijke identiteit

Alle pedagogisch medewerkers staan wij achter de visie en werkwijze van KleurRijk. We hebben hart voor kinderen. We willen ze de christelijke normen en waarden overdragen en Gods liefde laten ervaren. Met de kinderen wordt gebeden, we luisteren christelijke kindermuziek en we vieren de christelijke feesten. We hebben oog voor de natuur, omgeving en voor elkaar.

Samenwerking

Wij willen straks veel samenwerken met onderwijs en kinderdagopvang. Samen wil wij dezelfde taal spreken, dit biedt kinderen duidelijkheid en structuur. Doordat we nauw gaan samenwerken zal de overdracht tussen onderwijs en opvang goed verlopen. Ook bieden wij tijdens studiedagen en vrije dagen van het onderwijs opvang aan.

Aandacht en plezier

Naast onze kernwaarden en christelijke identiteit, staan aandacht en een veilige omgeving centraal. We bieden de kinderen een huiselijke sfeer en een plek waar ze met hun verhaal terecht kunnen. Samen met de kinderen maken we afspraken over hoe we met elkaar omgaan. We vinden het belangrijk dat de kinderen zich gezien weten en dat ze zichzelf kunnen zijn. We willen kinderen de ruimte bieden om mogelijkheden te ontdekken en creativiteit te ontwikkelen.

 

Info

Contact:
De Ketting 8
8251 LD Dronten

06 – 40 77 41 72
deschakel@kleurrijk.nl
www.gbs-deschakel.nl

LRK nummer: 214947099

Openingstijden:
Maandag 15.00 – 18.30
Dinsdag 15.00 – 18.30 
Woensdag 12.30 – 18.30
Donderdag 15.00 – 18.30
Vrijdag 12.00 – 18.30

Product mogelijkheden
BSO 40 weken 15.00 – 18.30 

BSO 52 weken 15.00 – 18.30 / 8.30-18:30 
Blokuren 15.00 – 17.00
VSO 40 weken: 7.30 – 8.30 
VSO 52 weken: 7.30 – 8.30

Downloads:
Jaarplanning

Tarieven
InspectiegeschiedenisWerkplan

Meer informatie?

 

Keuze gemaakt?