Dronten

 

De Schakel

Kinderen ontwikkelen zich het best wanneer meerdere partijen samenwerken aan hun ontwikkeling. Samen naar dit ene kind kijken, activiteiten op elkaar afstemmen en vanuit dezelfde visie werken aan de ontwikkeling van het kind. En hun gezamenlijke kwaliteiten bundelen om ieder kind de kans te geven op maatwerk in zijn of haar ontwikkeling.

Elk kind verdient een leefbare omgeving waarin ruimte is voor hun groei en ontwikkeling. Gezin, buurt, opvang, onderwijs, sport en cultuur dragen bij aan deze ontwikkeling.

Wanneer partijen samenwerken ten behoeve van het kind en het gezin, dan groeien de kinderen uit tot jonge mensen die verantwoordelijkheid kunnen dragen voor hun eigen leven en daarmee voor de samenleving.

Wij bieden opvang aan in samenwerking met GBS de Schakel.

Peuterspeelzaal

 Er is één groepsruimte voor kinderen van de peuterspeelzaal met een aangrenzende buitenspeelplaats. De groepsruimte gaan we gezellig en huiselijk inrichten en zal tal van speciaal ingerichte hoekjes krijgen waar de kinderen kunnen spelen, ontdekken of even lekker een puzzel kunnen maken. Of samen met de medewerker even op de bank een boekje lezen.

Buiten spelen
In het programma zijn er vaste momenten ingepland dat wij buiten spelen. Wanneer we buiten spelen kunnen we gebruik maken van het schoolplein en de materialen. Wij merken dat het voor de kinderen heerlijk is dat zij spelen in een bekende omgeving. De afspraken en spelmogelijkheden zijn bekend.

Christelijke identiteit
Alle pedagogisch medewerkers staan wij achter de visie en werkwijze van KleurRijk. We hebben hart voor kinderen. We willen ze de christelijke normen en waarden overdragen en Gods liefde laten ervaren. Met de kinderen wordt gebeden, we luisteren christelijke kindermuziek en we vieren de christelijke feesten. We hebben oog voor de natuur, omgeving en voor elkaar.

Samenwerking
Wij willen straks veel samenwerken met onderwijs en kinderdagopvang. Samen wil wij dezelfde taal spreken, dit biedt kinderen duidelijkheid en structuur. Doordat we nauw gaan samenwerken zal de overdracht tussen onderwijs en opvang goed verlopen. 

Aandacht en plezier
Naast onze kernwaarden en christelijke identiteit, staan aandacht en een veilige omgeving centraal. We bieden de kinderen een huiselijke sfeer en een plek waar ze met hun verhaal terecht kunnen. Samen met de kinderen maken we afspraken over hoe we met elkaar omgaan. We vinden het belangrijk dat de kinderen zich gezien weten en dat ze zichzelf kunnen zijn. We willen kinderen de ruimte bieden om mogelijkheden te ontdekken en creativiteit te ontwikkelen. En sinds augustus 2021 mogen wij onszelf een VVE locatie noemen! Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) heeft als doel om peuters met een mogelijke (taal) achterstand, beter voor te bereiden op de basisschool.

 

Info

Social Media:


Contact:

De Ketting 8
8251 LD Dronten

06 – 40 77 41 72
deschakel@kleurrijk.nl
www.gbs-deschakel.nl

Klik op het LRK nummer voor onze GGD inspectierapporten:
LRK nummer: 120935144

Openingstijden:
Maandag 8.30 – 12.30
Dinsdag 8.30 – 12.30
Woensdag 8.30 – 12.30
Donderdag 8.30 – 12.30
Vrijdag 8.30 – 12.30

 

 

Beschikbare producten:
Reguliere Peuteropvang 8.30 – 12.30
Gemeentelijke subsidieplekken 8.30 – 12.00

Downloads:
Jaarplanning en tarieven
Werkplan

 

 

 

 

BSO

Er is één groepsruimte voor kinderen van de BSO met een aangrenzende buitenspeelplaats. De groepsruimte gaan we gezellig en huiselijk inrichten en zal tal van speciaal ingerichte hoekjes krijgen waar de kinderen kunnen spelen, ontdekken of even lekker een Donald Duckje kunnen lezen.

Buiten spelen
In het middagprogramma zijn er vaste momenten ingepland dat wij buiten spelen. Wanneer we buiten spelen kunnen we gebruik maken van het schoolplein en de materialen. Wij merken dat het voor de kinderen heerlijk is dat zij spelen in een bekende omgeving. De afspraken en spelmogelijkheden zijn bekend.

Christelijke identiteit
Alle pedagogisch medewerkers staan wij achter de visie en werkwijze van KleurRijk. We hebben hart voor kinderen. We willen ze de christelijke normen en waarden overdragen en Gods liefde laten ervaren. Met de kinderen wordt gebeden, we luisteren christelijke kindermuziek en we vieren de christelijke feesten. We hebben oog voor de natuur, omgeving en voor elkaar.

Samenwerking
Wij willen straks veel samenwerken met onderwijs en kinderdagopvang. Samen wil wij dezelfde taal spreken, dit biedt kinderen duidelijkheid en structuur. Doordat we nauw gaan samenwerken zal de overdracht tussen onderwijs en opvang goed verlopen. Ook bieden wij tijdens studiedagen en vrije dagen van het onderwijs opvang aan.

Aandacht en plezier
Naast onze kernwaarden en christelijke identiteit, staan aandacht en een veilige omgeving centraal. We bieden de kinderen een huiselijke sfeer en een plek waar ze met hun verhaal terecht kunnen. Samen met de kinderen maken we afspraken over hoe we met elkaar omgaan. We vinden het belangrijk dat de kinderen zich gezien weten en dat ze zichzelf kunnen zijn. We willen kinderen de ruimte bieden om mogelijkheden te ontdekken en creativiteit te ontwikkelen.

 

Info

Social Media:


Contact:

De Ketting 8
8251 LD Dronten

06 – 40 77 41 72
deschakel@kleurrijk.nl
www.gbs-deschakel.nl

Klik op het LRK nummer voor onze GGD inspectierapporten:
LRK nummer: 214947099

 
 

Openingstijden BSO:
Maandag 14.30 – 18.30
Dinsdag 14.30 – 18.30 
Woensdag gesloten
Donderdag 14.30 – 18.30
Vrijdag gesloten

Openingstijden BSO:
Dinsdag 7.00 – 8.30 
Donderdag 7.00 – 8.30

Product mogelijkheden
BSO 40 weken 14.30 – 18.30 

BSO 52 weken 14.30 – 18.30 / 8.30-18.30 
Blokuren 14.30 – 17.00
VSO 40 weken: 7.00 – 8.30 
VSO 52 weken: 7.00 – 8.30

Downloads:
Jaarplanning en tarieven
Werkplan

 

Meer informatie?

 

Keuze gemaakt?