Kindcentrum De Parel in drachten

Op kindcentrum de Parel wordt vanaf mei 2023 in samenwerking met onderwijs, opvang aangeboden op ons kinderdagverblijf, peutergroep en buitenschoolse opvang. Samen werken we aan een doorgaande leerlijn waarbij het kind centraal staat. Wij gaan erop uit in Gods kleurrijke wereld. Kinderen krijgen de ruimte om zichzelf te ontwikkelen. Ze ontdekken wie ze zelf zijn, wie de ander is en hoe wonderlijk de wereld is gemaakt.

Kinderdagverblijf

Buiten spelen
Iedere dag gaan we met de kinderen naar buiten. Voor de allerkleinsten is er een omheinde speelplaats waar de kinderen kunnen spelen. We bieden een stimulerende omgeving, waarbinnen de kinderen spelen, elkaar ontmoeten en zichzelf ontwikkelen.

Christelijke identiteit
Alle pedagogisch medewerkers staan achter de visie en werkwijze van KleurRijk. We hebben hart voor kinderen. We willen ze de christelijke normen en waarden overdragen en Gods liefde laten ervaren. Met de kinderen wordt gebeden, we luisteren christelijke kindermuziek en we vieren de christelijke feesten.

Samenwerking
We werken op verschillende manieren samen met de school. We delen gezamenlijke ruimtes en we spreken de leerkrachten bij het overdragen van school naar BSO. Wanneer de kinderen van het kinderdagverblijf 4 jaar worden en naar school gaan, vindt er een overdracht plaats tussen de leidster van het kinderdagverblijf en de kleuterjuf. We werken geregeld samen met school tijdens feestdagen en met thema’s onder andere.

Aandacht en plezier
Naast onze kernwaarden en christelijke identiteit, vormen aandacht en plezier belangrijke uitgangspunten voor de christelijke dagopvang kindcentrum de Parel. We bieden de kinderen structuur, onder andere door op gezette tijden te eten en te drinken en activiteiten aan te bieden. We hebben vaste groepen en vaste medewerkers, waarbij ieder kind tot zijn recht komt en met aandacht wordt benaderd.

 

Info

Social Media:

 

Contact:
Langewyk 275
9202 CN Drachten
06 – 34 61 67 89

Lonneke de Wit
06 – 34 61 67 84
deparel@kleurrijk.nl 
www.gbsdeparel.nl 

Klik op het LRK nummer voor onze GGD inspectierapporten:
LRK nummer: 281662733

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
Downloads
Jaarplanning en tarieven
Werkplan
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯

Openingstijden:
Maandag 7.30 – 18.30
Dinsdag 7.30 – 18.30
Woensdag 7.30 – 18.30
Donderdag 7.30 – 18.30
Vrijdag 7.30 – 18.30

Productmogelijkheden:
 • 40 weken 11 uur
  07.30 – 18.30 
 • 40 weken 9 uur
  08.30 – 17.30
 • 40 weken 6 uur
  07.30 – 13.30
  of 12.30 – 18.30 
 • 52 weken 11 uur
  07.30 – 18.30
 • 52 weken 9 uur
  08.30 – 17.30
 • 52 weken 6 uur
  07.30 – 13.30
  of 12.30 – 18.30

 

Peutergroep

Er is één groepsruimte voor kinderen van de peutergroep. De groepsruimte is gezellig en huiselijk ingericht en heeft tal van speciaal ingerichte hoekjes waar de kinderen kunnen spelen, ontdekken en even lekker een puzzel kunnen maken. Of samen met de medewerker even op de bank een boekje lezen.

Christelijke identiteit
Als pedagogisch medewerkers staan wij achter de visie en werkwijze van KleurRijk. We hebben hart voor kinderen. We willen ze de christelijke normen en waarden overdragen en Gods liefde laten ervaren. Met de kinderen wordt gebeden, we luisteren christelijke kindermuziek en we vieren de christelijke feesten. We hebben oog voor de natuur, omgeving en voor elkaar.

Buiten spelen
Iedere dag gaan we met de kinderen naar buiten. Voor de allerkleinsten is er een omheinde speelplaats waar de kinderen kunnen spelen.  We bieden een stimulerende omgeving, waarbinnen de kinderen spelen, elkaar ontmoeten en zichzelf ontwikkelen.

Samenwerking
Wij willen inzetten op een mooie samenwerking met onderwijs.  Samen willen wij dezelfde taal spreken, dit biedt kinderen duidelijkheid en structuur. Doordat we nauw gaan samenwerken zal er een hele bewuste overdracht tussen onderwijs en opvang plaatsvinden. 

Aandacht en plezier
Naast onze kernwaarden en christelijke identiteit, staan aandacht en een veilige omgeving centraal. We bieden de kinderen een huiselijke sfeer en een plek waar ze met hun verhaal terecht kunnen. Samen met de kinderen maken we afspraken over hoe we met elkaar omgaan. We vinden het belangrijk dat de kinderen zich gezien weten en dat ze zichzelf kunnen zijn. We willen kinderen de ruimte bieden om mogelijkheden te ontdekken en creativiteit te ontwikkelen.

 

 

 

Info

Social Media:

 

Contact:
Langewyk 275
9202 CN Drachten
06 – 34 61 67 89

Lonneke de Wit
06 – 34 61 67 84
deparel@kleurrijk.nl 
www.gbsdeparel.nl 

Klik op het LRK nummer voor onze GGD inspectierapporten:
LRK nummer: 281662733

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
Downloads
Jaarplanning en tarieven
Werkplan
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯

Openingstijden:
Maandag 8:30 – 12:30
Dinsdag 8:30 – 12:30
Woensdag 8.30 – 12.30

Donderdag 8.30 – 12.30
Vrijdag 8.30 – 12.30

Productmogelijkheden:
Peuterochtend Regulier
Peuterochtend VVE

 

VSO/BSO

 

Buiten spelen
Iedere dag gaan we met de kinderen naar buiten. De kinderen die naar de BSO gaan, kunnen op het plein spelen in de zandbak, met fietsen en karren. Ook is er gelegenheid voor sport en spelactiviteiten. We bieden een stimulerende omgeving, waarbinnen de kinderen spelen, ontmoeten en zichzelf ontwikkelen.

Christelijke identiteit
Alle pedagogisch medewerkers staan achter de visie en werkwijze van KleurRijk. We hebben hart voor kinderen. We willen ze de christelijke normen en waarden overdragen en Gods liefde laten ervaren. Met de kinderen wordt gebeden, we luisteren christelijke kindermuziek en we vieren de christelijke feesten.

Samenwerking
We werken samen met school. We delen gezamenlijke ruimtes en spreken de leerkrachten bij het overdragen van school naar BSO.

Aandacht en plezier
Naast onze kernwaarden en christelijke identiteit, vormen aandacht en plezier belangrijke uitgangspunten voor de christelijke dagopvang op Kindcentrum de Parel. We bieden de kinderen structuur, door op gezette tijden te eten en te drinken en activiteiten aan te bieden. We hebben vaste groepen en vaste medewerkers, waarbij ieder kind tot zijn recht komt en met aandacht wordt benaderd.

Info

Social Media:

 

Contact:
Langewyk 275
9202 CN Drachten
06 – 34 61 67 89

Lonneke de Wit
06 – 34 61 67 84

deparel@kleurrijk.nl 
www.gbsdeparel.nl 

Klik op het LRK nummer voor onze GGD inspectierapporten:
LRK nummer: 156537205

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
Downloads
Jaarplanning en tarieven
Werkplan
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯

Openingstijden VSO:
Maandag 07.30 – 08.30
Dinsdag 07.30 – 08.30
Donderdag 07.30 – 08.30

Openingstijden BSO:
Maandag 14.45 – 18.30
Dinsdag 14.45 – 18.30
Woensdag 12.15 – 18.30
Donderdag 14.45 – 18.30

 

Productmogelijkheden
 • 40 weken
  14.45 – 18.30
 • 52 weken
  14.45 – 18.30
  (in vakanties 08.30 – 18.30 uur)
 • 12 weken
  08.30 – 18.30
  (alleen vakantie)
 • VSO 40 weken en 52 weken
  07.30 – 08.30 uur
 • Flexibel contract
  14.45 – 18.30 uur

 

Meer informatie?

Keuze gemaakt?