Deventer

 

EKC de Olijfboom

 

Onze opvang locatie de Olijfboom in Deventer beschikt over meerdere ruimtes in een eigen gebouw tegenover de school. Als kindcentrum bieden we kinderen jarenlang een vertrouwde omgeving, van dagopvang tot BSO. De kinderopvang bevat verschillende groepen: een babygroep de Kuikentjes (0-2 jaar), Peuterspeelzaal de Mussen (2-4 jaar), Peuterspeelzaal de Zwaluwen (2-4 jaar), de jongste BSO Benjamin (4-6 jaar), de middelste BSO Jozef (6-9 jaar)  en de oudste BSO Juda (9-12 jaar).

Kinderdagverblijf

Het kinderdagverblijf bestaat uit de babygroep de Kuikentjes (0-2 jaar) en de Peuterspeelzaal de Mussen (2-4 jaar). Zij bieden opvang aan gedurende de hele dag. 

De Kuikentjes beschikken over een ruimte die aangepast is aan de baby’s en dreumesen. Hier kunnen ze lekker op de grond spelen en zich veilig ontwikkelen. De ruimte van de Mussen is ingericht op de leeftijd 2 tot 4 jaar. Hier zijn diverse hoeken waar de kinderen rollenspellen kunnen doen, samen kunnen spelen en zich kunnen ontwikkelen. 

Christelijke identiteit
Alle pedagogisch medewerkers staan achter de visie en werkwijze van KleurRijk. We hebben hart voor kinderen. We willen ze de christelijke normen en waarden overdragen en Gods liefde laten ervaren. Met de kinderen wordt gebeden, we luisteren en zingen christelijke kindermuziek, we lezen uit de kinderbijbel en we vieren de christelijke feesten.

Buitenspelen
Met de kinderen proberen we elke dag naar buiten te gaan. We hebben een afgeschermd pleintje waar de kinderen veilig kunnen spelen. Er is een glijbaan, zandbak, een tunnelbuis en hebben we veel verschillende soorten speelvoertuigen. Zo kunnen de kinderen zich volop ontwikkelen. 

Samenwerking
We zijn verbonden met de school De Olijfboom. De samenwerking met school is merkbaar op verschillende manieren. Er is regelmatig overleg met de leerkrachten van de onderbouw over de invulling van de thema’s. Daarnaast gebruiken we hetzelfde kindvolgsysteem als de school. Als een kind overgaat van de kinderopvang naar de school, zullen wij zorgen voor een warme overdracht. 

 

Aandacht en plezier
Naast onze kernwaarden en christelijke identiteit, vormen aandacht en plezier belangrijke uitgangspunten voor de christelijke kinderopvang op Evangelisch Kindcentrum De Olijfboom. We bieden de kinderen veel ruimte om lekker te spelen en daarnaast wordt er aandacht besteed aan een vast dagprogramma en een gevarieerd activiteitenaanbod.

Info

Contact:
Enkdwarsstraat 5
7413 TV Deventer

Lonneke de Wit
06-19208239
deolijfboom@kleurrijk.nl
www.ekcdeolijfboom.nl

Klik op het LRK nummer voor onze GGD inspectierapporten:
LRK nummer: 193763448

Openingstijden:
Maandag 7.30 – 18.30
Dinsdag 7.30 – 18.30
Woensdag gesloten
Donderdag 7.30 – 18.30
Vrijdag 7.30 – 13.00

Product mogelijkheden
40 weken hele dag 7.30 – 18.30
40 weken schooltijden 8.00 – 15.00
40 weken halve dag 7.30 – 13.00 of 13.00 – 18.30
52 weken hele dag 7.30 – 18.30
52 weken halve dag 7.30 – 13.00 of 13.00 – 18.30

Downloads:
Jaarplanning en tarieven
Werkplan

 

BSO

De buitenschoolse opvang bestaat uit drie verschillende groepen. Benjamin (4-6), Jozef (6-9) en Juda (9-12). Deze groepen hebben allemaal hun eigen ruimte in het gebouw. 

Benjamin heeft zijn eigen ruimte en is vooral gericht op de jonge kleuter waar ze nog heerlijk kunnen spelen in de huishoek, met de blokken en auto’s en heerlijk kleuren en knutselen. Jozef en Juda hebben een opendeurenbeleid. Er worden gezamenlijk activiteiten aangeboden en de kinderen kunnen kiezen of ze hieraan willen deelnemen. Zo kunnen ze ook met de vriendjes van de andere groep spelen. Bij de eetmomenten gaan de kinderen dan weer naar hun vaste groep toe. De kinderen mogen natuurlijk ook in hun eigen groep blijven, vooral de oudste groep Juda heeft hier echt behoefte aan. 

Onze activiteiten zijn divers. Met de kinderen maken we bijvoorbeeld in de keuken van het Talentenlab bananenbrood, soep of kaasstengels. Daarnaast bieden we regelmatig knutselactiviteiten aan, doen we proefjes, spelen we diverse spellen op het schoolplein en sporten we een keer per maand in de sporthal. In de vakantie bieden we ook opvang aan. Aan de hand van een thema bieden we dan diverse activiteiten aan en doen diverse uitjes in Deventer. 

Christelijke identiteit
Alle pedagogisch medewerkers staan achter de visie en werkwijze van KleurRijk. We hebben hart voor kinderen. We willen ze de christelijke normen en waarden overdragen en Gods liefde laten ervaren. Met de kinderen wordt gebeden, we luisteren en zingen christelijke kindermuziek, we lezen uit de Bijbel en we vieren de christelijke feesten.

Buitenspelen
Na een dag op school, vinden veel kinderen het fijn om buiten te spelen. De kinderen van de jongste groep kunnen dan altijd gebruik maken van de patio, die grenst aan hun lokaal. Als er veel kinderen naar buiten willen gaan ze regelmatig ook naar het grote plein. De andere kinderen van de BSO maken voornamelijk gebruik van het schoolplein. Daar zijn veel speelmogelijkheden. Zo hebben de kinderen een stimulerende omgeving, waarbinnen ze spelen, elkaar ontmoeten en zichzelf ontwikkelen.

Samenwerking
De samenwerking met de school is merkbaar in verschillende manieren. De leerkrachten van school weten welke kinderen naar de BSO gaan. De jongste kinderen worden door juf naar de deur van de BSO gebracht, de oudere kinderen kunnen zelf de oversteek naar de BSO maken. Daarnaast maken we gebruik van het talentenlab van school. Dit is een ruimte waar de creativiteit van de kinderen tot uitdrukking kan komen. Het talentenlab beschikt over een keuken waar de kinderen kunnen koken en bakken, maar ook over ruimte voor houtbewerking en dergelijke. 

Aandacht en plezier
Naast onze kernwaarden en christelijke identiteit, vormen aandacht en plezier belangrijke uitgangspunten voor de christelijke kinderopvang op Evangelisch Kindcentrum De Olijfboom. Er is ruimte om lekker te spelen en daarnaast hebben we een divers activiteitenaanbod. 

Info

Contact:
Enkdwarsstraat 5
7413 TV Deventer

Lonneke de Wit
06-19917379

deolijfboom@kleurrijk.nl
www.ekcdeolijfboom.nl

Klik op het LRK nummer voor onze GGD inspectierapporten:
LRK nummer: 248585034

Openingstijden:
Maandag 7.30 -8.45 & 15.00 – 18.30
Dinsdag 7.30 -8.45 & 15.00 – 18.30
Woensdag gesloten
Donderdag 7.30 -8.45 & 15.00 – 18.30
Vrijdag 7.30 -8.45 & 12.30 – 18.30

Product mogelijkheden
BSO 40 weken 15.00 – 18.30
BSO 52 weken 15.00 – 18.30 en 8.30 – 18.30
Blokuren 15.00 – 17.00
VSO 40 weken 7.30 – 8.30
VSO 52 weken 7.30 – 8.30 / 7.30 – 8.30

Downloads:
Jaarplanning en tarieven
Werkplan

 

Peuterspeelzaal

Christelijke identiteit
Alle pedagogisch medewerkers staan achter de visie en werkwijze van Kleurrijk en van EKC de Olijfboom. We willen de kinderen graag Gods liefde laten ervaren en zien ze als kinderen van God. In de kring bidden we met de kinderen voor een fijne dag en we luisteren en zingen christelijke liedjes. Bij het fruit eten lezen we uit de peuterbijbel. Ook geven we aandacht aan de christelijke feesten samen met onze peuters.

Buitenspelen
Met de kinderen gaan we bijna elke dag even lekker naar buiten om te spelen op onze mooie afgeschermde patio. In de zomer vaak wat langer dan in de winter, maar we proberen wel elke dag even buiten te zijn. Lekker spelen in de zandbak, rennen en fietsen. In de lente en zomer staat er een mooie kas waar we verschillende plantjes laten groeien. De  kinderen hebben zo een uitdagende omgeving om lekker even een frisse neus te halen. Als het buiten echt te nat of koud is maken we gebruik van het speellokaal van school. Dit vinden de kinderen ook erg leuk en als ze naar school gaan zijn ze ook alvast gewend aan deze omgeving.

Samenwerking / doorgaande lijn met school
De samenwerking met de school is merkbaar op verschillende manieren. Vanuit onze gedeelde christelijke identiteit maken we daar bewuste keuzes in. Wij gebruiken de thema’s vanuit Uk en Puk, een methode speciaal gericht op de jonge peuter en zijn ontwikkeling. We gebruiken deze methode en daarbij maken we bij elk thema een themahoek, we lezen boekjes en we knutselen. Naast het werken met de methode Uk en Puk is er daarbij ruimte voor onze eigen inbreng en laten we ook veel onderdelen van het OGO onderwijs terug komen. Met deze manier van onderwijs werkt school en zo hebben we daar ook een doorgaande lijn in. Ook gebruiken we hetzelfde kindvolgsysteem als school.
Voor de kinderen is het vooral leuk dat ze dezelfde kinderen waarmee ze spelen bij het peuterspelen weer tegenkomen als ze voor het eerst naar school gaan. Dit maakt het een stukje meer vertrouwd en de drempel om naar school te gaan is minder groot. Onze Peuterspeelzaal heeft ook de ruimte en de mogelijkheid om de kinderen met een VVE toekenning te begeleiden, de leidsters zijn hiervoor opgeleid of volgen de training.

 

Info

Contact:
Enkdwarsstraat 5
7413 TV Deventer

Lonneke de Wit
06-19208239

deolijfboom@kleurrijk.nl
www.ekcdeolijfboom.nl

Klik op het LRK nummer voor onze GGD inspectierapporten:
LRK nummer: 193763448

Openingstijden:
Maandag 8.45 – 12.15
Dinsdag 8.45 – 12.15
Woensdag 8.45 – 12.15
Donderdag 8.45 – 12.15
Vrijdag 8.45 – 12.15

Productmogelijkheden:
Peuterochtend Regulier 40 weken
8.45 – 12.15
Peuterochtend VVE 46 weken 8.45 – 12.15

Downloads:
Jaarplanning en tarieven
Werkplan

TSO

EKC De Olijfboom kent een continurooster. Dat betekent dat op maandag, dinsdag en donderdag alle leerlingen overblijven. De leerlingen eten hun lunch in hun eigen klas samen met de leerkracht en spelen voor of na die tijd een half uur buiten.

 

Info

Contact:
Enkdwarsstraat 5
7413 TV Deventer

06- 19917379
deolijfboom@kleurrijk.nl
www.ekcdeolijfboom.nl 

 

 

Keuze gemaakt?