Deventer

EKC de Olijfboom

Binnen EKC De Olijfboom staat het evangelie van Jezus Christus en onderwijs op maat voor ieder kind centraal. Het logo en de naam van ons kindcentrum, de Olijfboom, gebruiken we als metafoor voor ons onderwijs en opvang concept: zoals een olijfboom stevig geworteld is in de grond, zo is ons onderwijs en opvang geworteld in het levende Woord van God, de Bijbel. Het wordt gevoed vanuit het geloof in God en een levende relatie met Zijn Zoon Jezus Christus.

Kinderdagverblijf

In Zwolle wordt op locatie Aquamarijn kindgerichte kinderopvang geboden. Dit uit zich in aparte kleine groepen voor baby’s, dreumesen, peuters en schoolkinderen. We verwelkomen alle kinderen vanaf 12 weken tot 13 jaar. We werken nauw samen met de gereformeerde basisschool Aquamarijn aan de vorming van een integraal kindcentrum. 

Vertrouwde omgeving
We bieden christelijke, liefdevolle zorg en inspiratie aan kinderen van nul tot vier jaar. De kinderen genieten, elk op hun eigen wijze. Bijbelse normen en waarden staan centraal binnen onze kinderopvang en we streven ernaar dat de kinderen zich veilig en geliefd voelen.De allerkleinsten (van 0 tot 2 jaar) zitten in de baby/dreumesgroep (Muizen), peuters spelen op de peutergroep (Vossen).

Buiten spelen
Buiten spelen vinden wij belangrijk! We zijn bezig om onze tuin nog leuker te maken voor de kinderen. Zo wordt buitenspelen niet alleen leuk, maar ook leerzaam. En wilt jouw kind lekker ravotten buiten, dat mag bij ons! Dus doe ze ’s ochtends vooral geen nieuwe kleren aan!

Samenwerking
De samenwerking met de school is merkbaar op verschillende manieren. We zijn één kindcentrum en vormen dus gezamenlijk een team. De lijntjes tussen de kinderopvang en school zijn kort. We streven erna om samen de thema’s te vormen voor het gehele jaar, zodat kinderen thuis het over één thema hebben. Voor de peuterplusgroep is de overgang van opvang naar school een kleine stap. We bereiden de kinderen voor op school. De kinderen oefenen het zitten in de kring en samen spelen.

Baby’s krijgen veel persoonlijke aandacht
Onze pedagogisch medewerkers kennen alle baby’tjes goed. We nemen de tijd om gezellig met ze te praten en samen te spelen. Er is veel contact met baby’tjes in taal, gebaren en natuurlijk lichamelijk contact. Dat zorgt voor veiligheid en het stimuleert de taalontwikkeling. Je kindje voelt zich hier snel thuis, daar zorgen wij voor.

Dreumesen bieden we geborgenheid en uitdaging
Terwijl de jongste baby’s genieten van de rust, gaan de dreumesen naar de naastliggende ruimte om te spelen. Met dezelfde vertrouwde gezichten om zich heen. We spelen in op de behoefte van elk kind en bieden afwisseling en uitdaging voor ze.

Voor peuters is er een eigen peutergroep
In deze groep worden allerlei leuke activiteiten aangeboden en ook in de verschillende speelhoeken spelen de peuters vaak. Hier bieden we activiteiten die passen bij hun ontwikkeling en krijgen zij de uitdaging die ze willen.  Peuters krijgen bij ons een rijke omgeving met materialen en werkjes aangeboden. Kinderen krijgen bij ons veel ruimte om zelf te kiezen waarmee ze willen spelen. Het ene kind dat aan het puzzelen is, zit naast een kind dat schelpen van verschillende vormen aan het sorteren is. Op maandag gaan we vaak naar de opa’s en oma’s. Zij wonen in het verzorgingstehuis van IJsselheem. Met de opa’s en oma’s gaan de kinderen kleuren, liedjes zingen of spelletjes spelen. Altijd feest!

Info

Contact:
Turfmarkt 5
8021AA Zwolle

06-19018262
038-4527638
aquamarijn@kleurrijk.nl
www.kindcentrumaquamarijn.nl

LRK nummer: 199132501

Openingstijden:
Maandag 7.30 – 18.30
Dinsdag 7.30 – 18.30
Woensdag 7.30 – 17.30
Donderdag 7.30 – 18.30
Vrijdag 7.30 – 17.30

Downloads:
Tarieven
Werkplan
Inspectierapport

Info

Contact:
Turfmarkt 5
8021AA Zwolle

06-31302665
038-4527638
aquamarijn@kleurrijk.nl
www.kindcentrumaquamarijn.nl

Openingstijden:
Maandag 14.45 – 18.30
Dinsdag 14.45 – 18.30
Woensdag 12.30 – 17.30
Donderdag 14.45 – 18.30
Vrijdag 12.00- 17.30

Downloads:
Tarieven
Werkplan
Inspectierapport

BSO

Als BSO van de Aquamarijn hebben we een eigen lokaal binnen de school. De andere ruimtes, die we delen met onderwijs, zijn zo ingericht dat we er ook als BSO gezellig kunnen zitten. Binnen het kindcentrum bieden wij opvang aan kinderen van 0-12 jaar. Op de BSO vangen we de kinderen op vanaf 4 jaar. Per dag bieden wij aan ongeveer 50 kinderen opvang. We doen dit in drie groepen:

x De Uilen –  kinderen van groep 0, 1, 2
x De Olifanten –  kinderen van groep 3
x De Firestones –  kinderen van groep 4 en ouder

Buiten spelen
In het middagprogramma zijn er vaste momenten ingepland dat wij buiten spelen. Wanneer we buiten spelen kunnen we gebruik maken van het schoolplein en de materialen. Wij merken dat het voor de kinderen heeriljk is dat zij spelen in een bekende omgeving. De afspraken en spelmogelijkheden zijn bekend.

Christelijke identiteit
Alle pedagogisch medewerkers staan wij achter de visie en werkwijze van De Herberg. We hebben hart voor kinderen. We willen ze de christelijke normen en waarden overdragen en Gods liefde laten ervaren. Met de kinderen wordt gebeden, we luisteren christelijke kindermuziek en we vieren de christelijke feesten. We hebben oog voor de natuur, omgeving en voor elkaar.

Samenwerking
Doordat wij een integraal kindcentrum (IKC) zijn, werken wij veel samen met onderwijs en kinderdagopvang. Als IKC spreken wij dezelfde taal, dit biedt kinderen duidelijkheid en structuur. Doordat we nauw samenwerken is de overdracht tussen onderwijs en opvang goed. Ook bieden wij tijdens studiedagen en vrije dagen van het onderwijs opvang aan.

Aandacht en plezier
Naast onze kernwaarden en christelijke identiteit, staan aandacht en een veilige omgeving centraal. We bieden de kinderen een huiselijke sfeer en een plek waar ze met hun verhaal terecht kunnen. Samen met de kinderen maken we afspraken over hoe we met elkaar omgaan. We vinden het belangrijk dat de kinderen zich gezien weten en dat ze zichzelf kunnen zijn. We willen kinderen de ruimte bieden om mogelijkheden te ontdekken en creativiteit te ontwikkelen.

Peutergroep

Deze vorm van opvang ligt in het verlengde van de kinderopvang en is tegelijkertijd een opstap naar school. Met activiteiten die gericht zijn op het voorbereiden van je kind op de overstap naar de basisschool. In het programma is aandacht voor het luisteren naar elkaar, voor het verwoorden, voor navertellen, het op je beurt wachten, maar ook voor tellen, voor knippen en al die andere handige vaardigheden die je op school goed kunt gebruiken. De PeuterPlus sluit op vrijdagochtend aan bij de wekelijkse vieringen die door kinderen van de basisschool worden voorbereid en uitgevoerd.

Info

Contact:
Turfmarkt 5
8021AA Zwolle

06-19018262
038-4527638
aquamarijn@kleurrijk.nl
kindcentrumaquamarijn.nl

Openingstijden:
Woensdag 8.30 – 12.30
Vrijdag 8.30 – 12.00

Downloads:
Tarieven
Werkplan
Inspectierapport

Info

Contact:
Turfmarkt 5
8021AA Zwolle

038-4527638
administratie.aquamarijn@florion.nl
www.kindcentrumaquamarijn.nl

Openingstijden:
Maandag 12.00 – 13.00
Dinsdag 12.00 – 13.00
Donderdag 12.00 – 13.00
Vrijdag 12.00 – 13.00

TSO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut vitae eros sit amet arcu hendrerit pulvinar. Fusce eleifend eleifend leo nec tempus. Cras fermentum iaculis ligula non fermentum. Suspendisse congue faucibus massa, in porta libero ultrices lacinia. Vivamus in consectetur purus. Donec varius porttitor consectetur. Aliquam congue elementum enim, non consequat erat dictum at.

 

Meer informatie?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. 

Keuze gemaakt?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.