Heerenveen

De Kameleon

Onze opvanglocatie is gevestigd in basisschool Futura, school met de bijbel.
We beschikken over een ruimte in de basisschool. Er is 1 peutergroep voor kinderen van 2 tot 4 jaar. De groepen zijn maximaal 8 kinderen in omvang.

Peutergroep

Spelen

Er is een aparte ruimte voor peutergym (speellokaal). De kinderen beschikken over een
eigen plein om buiten te spelen. Zo hebben ze een stimulerende omgeving, waarbinnen
ze spelen, ontmoeten en zichzelf ontwikkelen.

Christelijke identiteit
Alle pedagogisch medewerkers staan achter de visie en werkwijze van De Herberg. We
hebben hart voor kinderen. We willen ze de christelijke normen en waarden overdragen
en Gods liefde laten ervaren. Met de kinderen wordt gebeden, we luisteren christelijke
kindermuziek en we vieren de christelijke feesten.

Samenwerking
De samenwerking met de school is merkbaar op verschillende manieren, zoals in de
keuze voor de boeken die we lezen. Vanuit onze gedeelde christelijke identiteit maken
we daar bewuste keuzes in. Met de leerkrachten van de basisschool wordt
samengewerkt.

Aandacht en plezier
Naast onze kernwaarden en christelijke identiteit, vormen aandacht en plezier
belangrijke uitgangspunten voor de christelijke peuterplusgroep “de Kameleon”. Heel
praktisch betekent dit dat we knutselen, kringactiviteiten doen en ook veel ruimte laten
om lekker te spelen. Verder is er veel aandacht voor de emotionele en sociale
ontwikkeling van ieder kind.

Info

Contact:
Beugel 201
8447 AT Heerenveen

Els Schutterd

06-13362944
dekameleon@kleurrijk.nl
www.basisschoolfutura.nl

LRK nummer: 1325667995

Openingstijden:
Maandag: 8.30 – 11.30
Dinsdag: Gesloten
Woensdag: Gesloten
Donderdag: 8.30 – 11.30
Vrijdag: Gesloten

Downloads:
Tarieven
Werkplan
Inspectierapport