Kampen

De mirt

Welkom bij onze opvang op de Mirt! Wij bieden een fijne en veilige opvangplek voor jouw kind. Jouw kind krijgt de ruimte de persoon te zijn zoals God hem of haar gemaakt heeft. Samen spelen, beleven en ontdekken is wat wij met de kinderen doen. Dit doen wij in nauwe samenwerking met het onderwijs.

Kinderdagverblijf

Vanuit een christelijke identiteit creëren we een liefdevolle omgeving, waarin de kinderen plezier hebben en op allerlei manieren worden uitgedaagd.

Door vrij spel, knutselen of activiteiten kunnen de kinderen zichzelf en hun omgeving ontdekken. De activiteiten die worden aangeboden zijn vrijblijvend. Uiteraard worden kinderen wel uitgedaagd om deel te nemen!

Naast alle gezellige activiteiten, bieden we kinderen de gelegenheid om rust te nemen. Daarom houden we iedere dag na de lunch een rustmoment waarin de kinderen op een stretcher een boekje kunnen lezen of even kunnen slapen.

We vinden het belangrijk dat ieder kind zich geliefd en emotioneel veilig voelt.
Daarom werken we met vaste leidsters, die de kinderen kennen en weten wat ze nodig hebben. Onze pedagogisch medewerkers dragen met liefde de christelijke normen en waarden uit, vinden de eigenheid van het kind belangrijk en staan voor persoonlijk contact met het kind en de ouders.

Info

Contact:
Rolklaver 1
8265 EA Kampen

06-26968685
demirt@kleurrijk.nl
www.demirt.nl

Klik op het LRK nummer voor onze GGD inspectierapporten:
LRK nummer: 248626632

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
Downloads
Jaarplanning en tarieven
Werkplan
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯

Openingstijden:
Maandag 7.00 – 18.30
Dinsdag 7.00 – 18.30
Woensdag Gesloten *
Donderdag 7.00 – 18.30
Vrijdag 7.00 – 18.30

* Bij voldoende aanmeldingen openen wij graag onze deuren.

Productmogelijkheden:
40 weken 11 uur 7.00 – 18.00 of 7.30 – 18.30
40 weken 9 uur 8.30 – 17.30 
40 weken 6 uur 7.00 – 13.00 of 12.30 – 18.30
52 weken 11 uur 7.00 – 18.00 of 7.30 – 18.30
52 weken 9 uur 8.30 – 17.30
52 weken 6 uur 7.00 – 13.00 of 12.30 – 18.30

Social Media:

 

Peutergroep

Peutergroep De Mirt bevindt zich binnen de muren van GBS De Mirt. We zijn een zelfstandige peutergroep die nauw samenwerkt met in elk geval De Mirt. Maar ook warme overdracht naar andere basisscholen is natuurlijk mogelijk. 
Voor een peuter is het belangrijk om (net als thuis)  op de peutergroep rust, ritme, regelmaat, liefde en gezelligheid te ervaren. Als aan deze voorwaarden wordt voldaan, heeft de peuter de mogelijkheid zich te ontwikkelen tot een mens met vertrouwen in zichzelf en de buitenwereld. De leidsters nemen alle tijd om dit voor en met de kinderen mogelijk te maken. Wij kunnen dat niet alleen en niet zonder hulp van onze Vader. Hij is de leidraad in ons dagelijks leven, dus ook in ons werk met elkaar, met ouders en de peuters. 

Programma
De ochtend verloopt volgens een vast patroon. Lichamelijke activiteit, zoals tijdens het vrije spel, wordt afgewisseld met momenten van rust: samen aan tafel zitten eten, in de kring liedjes zingen of naar een verhaal luisteren. Ritme, rust en regelmaat geven de ochtend structuur. Zo ontstaat er houvast en veiligheid voor de peuters. Tijdens de inloop van 8:30 tot 8:45 uur en tussen 12.15 en 12:30 uur kunt u ons vragen stellen en vertellen we over hoe uw kind de ochtend heeft ervaren. We vinden het prettig om goed en vaak met ouders over hun peuter te communiceren. Er speelt veel in het leven van de jonge kinderen. Daarin is aandacht en zorg voor elk kind het eerste uitgangspunt van de leidsters. Elk kind wordt gehoord en gezien.
 
Ontwikkelingsgebieden
De peuters krijgen nog geen les, maar ze leren al volop. Jonge kinderen leren spelend, doende, nabootsend en ontdekkend vanuit zichzelf. Tijdens de kring doen de ervaren peuteropvangleidsters een activiteit die past bij het seizoen, bij de methode Uk en Puk of bij een Christelijke dag of feest. Daarbij hebben we op regelmatige basis goed contact met de kleuterjuffen van de basisschool. 
In ieder project van de methode is aandacht voor alle gebieden waarin de peuter zich ontwikkelt. Zoals bijvoorbeeld de taalontwikkeling . Tijdens de herfst zullen op de peutergroep bepaalde begrippen de hele ochtend worden gebruikt: het weer, de regen, de wind. Dit stimuleert de taalontwikkeling. Er wordt een thematafel ingericht waardoor deze begrippen steeds in beeld zijn. We houden u dagelijks via het whiteboard, naast de deur op de gang, op de hoogte van wat we op de groep hebben gedaan.  
 
Samenwerking
Naast basisschool De Mirt werken we ook graag samen met onze collega’s van de buitenschoolse opvang De Mirt. Zij maken soms themamateriaal voor de peutergroep en ook houden we rekening met elkaar door goed voor de spullen en het lokaal te zorgen. Ook met instanties van de gemeente Kampen zoals het CJG Kampen, de bibliotheek en de GGD Ijsselland werken we samen. Onze peutergroep is  een locatie waar ook kinderen met een VVE (voor- en vroegschoolse educatie) indicatie komen.
Het is altijd mogelijk om vrijblijvend eens langs te komen, daar maken we dan graag telefonisch of via email een afspraak voor. (Het kan namelijk zijn dat we net een afscheidsfeestje of verjaardag hebben). Ook voor overige vragen zijn we langs deze weg bereikbaar. Hieronder vindt u ons telefoonnummer en e-mailadres.
 
Aanmelden
Aanmelden kan altijd, plaatsingen meestal wanneer het kind er aan toe is, vanaf 2,3 jaar. 

U kunt dan aangeven welke dag(del)en u opvang wenst, vanaf welke datum etc. Christelijke kinderopvang (CKO) KleurRijk zal dan uw kind op de wachtlijst zetten. Zodra er plek is krijgt u een uitnodiging om eens te komen sfeer proeven en kennis maken met uw peuter op onze peutergroep. 

 

Groepssamenstelling
Met 2 ochtenden peuteropvang per week komt uw kind het beste mee in ons programma. Voor verdere details, neem gerust contact met ons op!

Info

Contact:
Rolklaver 1
8265 EA Kampen

06-13210128
demirt@kleurrijk.nl
www.demirt.nl

Klik op het LRK nummer voor onze GGD inspectierapporten:
LRK nummer: 248626632

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
Downloads
Jaarplanning en tarieven
Werkplan
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯

Openingstijden:
Maandag 8.30 – 12.30
Dinsdag 8.30 – 12.30
Woensdag Gesloten
Donderdag 8.30 – 12.30
Vrijdag 8.30 – 12.30

Productmogelijkheden:
Peutergroep regulier 8.30 -12.30
Peutergroep VVE 8.30 – 12.30
Peutergroep subsidie 8.30 – 12.30

Social Media:

 

BSO

BSO De Mirt bevindt zich binnen de muren van GBS De Mirt. We zijn een zelfstandige BSO die vooral veel kinderen buiten schooltijd opvangt van De Mirt, maar ook kinderen van andere scholen zijn welkom op onze BSO.

Voor een schoolgaand kind is het belangrijk om buiten schooltijd een plek aan te bieden waar zij kunnen ontladen na hun dag, waar zij rust kunnen vinden en waar zij zich kunnen ontwikkelen tijdens het doen van leuke activiteiten.

De leidsters van de BSO nemen de tijd dit voor en met de kinderen mogelijk te maken. Wij kunnen dit niet alleen en niet zonder de hulp van onze Vader. Hij is de leidraad in ons dagelijks leven, dus ook in ons werk met elkaar, met ouders en de kinderen.

Wij vinden het belangrijk om goed te communiceren over uw kind(eren). Er speelt veel in het leven van de kinderen en zorg en aandacht voor elk kind is het eerste uitgangspunt van de leidsters. Elk kind wordt gehoord en gezien.

Samenwerking

Wij werken samen met basisschool De Mirt, maar ook met onze collega’s van de Peutergroep De Mirt. Samen zorgen wij ervoor dat wij als team ons materiaal en ons lokaal op orde houden. Daarnaast hebben wij regelmatig vergaderingen met elkaar om de kwaliteit van de BSO en de peutergroep te waarborgen.

Wij werken ook samen met instanties, zoals het CJG Kampen en de GGD Ijsselland.

Het is altijd mogelijk om vrijblijvend eens lang te komen, daar maken we dan graag telefonisch of via email een afspraak voor.  Ook voor overige vragen zijn we langs deze weg bereikbaar. 

Info

Contact:
Rolklaver 1
8265 EA Kampen

06-13210128
demirt@kleurrijk.nl
www.demirt.nl

Klik op het LRK nummer voor onze GGD inspectierapporten:
LRK nummer: 310916148

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
Downloads
Jaarplanning en tarieven
Werkplan
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯

Openingstijden:

Maandag 7.00 – 8.30 / 14.30 – 18.30
Dinsdag 7.00 – 8.30 / 14.30 – 18.30
Woensdag Gesloten
Donderdag 7.00 – 8.30 / 14.30 – 18.30
Vrijdag 7.00 – 8.30 / 12.15 – 18.30

Productmogelijkheden:

BSO 40 weken 14.30-18.30
BSO 52 weken 14.30-18.30 / 8.30 – 18.30
Bloktijden 14.30-16.30
VSO 40 weken 7.00-8.30
VSO 52 weken 7.00-8.30

Social Media:

 

 

Meer informatie?

Keuze gemaakt?