Nunspeet

Aventurijn

Ons kindcentrum Aventurijn heeft een kinderdagverblijf, peuteropvang en een buitenschoolse opvang. Samen met onderwijs werken we aan een doorgaande leerlijn waarbij het kind centraal staat. Verbinden, verkennen, eigenheid en vieren. Woorden die voor ons centraal staan in de manier waarop wij werken en met elkaar omgaan op de Aventurijn. Dit alles vanuit onze christelijke identiteit, die we graag samen met ouders en kinderen delen.

Kinderdagverblijf

Op ons IKC zullen we kindgerichte kinderopvang aanbieden. Dit uit zich in kleine groepen. We verwelkomen alle kinderen vanaf 12 weken tot 13 jaar. We zullen nauw gaan samenwerken met de onderwijscollega’s, om zo een doorgaande leerlijn te creëren. 

Vertrouwde omgeving
We bieden christelijke, liefdevolle zorg en inspiratie aan kinderen van 0 tot 4 jaar. De kinderen genieten, elk op hun eigen wijze. Bijbelse normen en waarden staan centraal binnen onze kinderopvang en we streven ernaar dat de kinderen zich veilig en geliefd voelen.

Buiten spelen
Buiten spelen vinden wij belangrijk! Dit is
 niet alleen leuk, maar ook leerzaam. En wil jouw kind lekker ravotten buiten, dat mag bij ons! Dus doe ze ’s ochtends vooral geen nieuwe kleren aan!

Samenwerking
De samenwerking met de school zal merkbaar zijn op verschillende manieren. We zijn één kindcentrum en vormen dus gezamenlijk een team. De lijntjes tussen de kinderopvang en school worden kort. We streven er naar om samen de thema’s te vormen voor het gehele jaar, zodat kinderen het thuis over één thema hebben. Voor de peuterplusgroep is de stap van opvang naar school een kleine stap. We bereiden de kinderen voor op school. De kinderen oefenen bijvoorbeeld het zitten in de kring en samen spelen.

Baby’s krijgen veel persoonlijke aandacht
Onze pedagogisch medewerkers kennen alle baby’tjes goed. We nemen de tijd om gezellig met ze te praten en samen te spelen. Er is veel contact met baby’s in taal, gebaren en natuurlijk lichamelijk contact. Dat zorgt voor veiligheid en het stimuleert de taalontwikkeling. Je kindje voelt zich hier snel thuis, daar zorgen wij voor.

Dreumesen bieden we geborgenheid en uitdaging
Terwijl de jongste baby’s genieten van de rust, bieden wij de dreumesen  ruimte om te spelen. Met dezelfde vertrouwde gezichten om zich heen. We spelen in op de behoefte van elk kind en bieden afwisseling en uitdaging voor ze.

Voor peuters is er een een activiteitenaanbod
In deze doelgroep worden allerlei leuke activiteiten aangeboden en ook in de verschillende speelhoeken spelen de peuters vaak. Hier bieden we activiteiten die passen bij hun ontwikkeling en krijgen zij de uitdaging die ze willen.  Peuters krijgen bij ons een rijke omgeving met materialen en werkjes aangeboden. Kinderen krijgen bij ons veel ruimte om zelf te kiezen waarmee ze willen spelen. Het ene kind dat aan het puzzelen is, zit naast een kind dat schelpen van verschillende vormen aan het sorteren is. 

Info

Contact:
Kindcentrum Aventurijn
Randweg 11
8071 XJ Nunspeet

Debora Dunnink
06-36051075
aventurijn@kleurrijk.nl
www.aventurijnnunspeet.nl

Klik op het LRK nummer voor onze GGD inspectierapporten:
LRK nummer: 106819628

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
Downloads
Jaarplanning en tarieven
Werkplan
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯

Openingstijden:
Maandag 7.30 – 18.30
Dinsdag 7.30 – 18.30
Donderdag 7.30 – 18.30
Bij interesse voor opvang op wo/vr neem gerust contact met ons op.

Productmogelijkheden:
40 weken 11 uur 07.30 – 18.30 
40 weken 9 uur 08.30 – 17.30
40 weken 6 uur 07.30 – 13.30 of 12.30 – 18.30 
52 weken 11 uur 07.30 – 18.30
52 weken 9 uur 08.30 – 17.30

52 weken 6 uur 07.30 – 13.30 of 12.30 – 18.30

 

 
Social Media:

 

Peutergroep

Deze vorm van opvang ligt in het verlengde van de kinderopvang en is tegelijkertijd een opstap naar school. Met activiteiten die gericht zijn op het voorbereiden van je kind op de overstap naar de basisschool. In het programma is aandacht voor het luisteren naar elkaar, voor het verwoorden, voor navertellen, het op je beurt wachten, maar ook voor tellen, voor knippen en al die andere handige vaardigheden die je op school goed kunt gebruiken. De Peutergroep sluit op vrijdagochtend aan bij de wekelijkse vieringen die door kinderen van de basisschool worden voorbereid en uitgevoerd.

Info

Contact:
Kindcentrum Aventurijn
Randweg 11
8071 XJ Nunspeet

Dana von Lindheim
06-36051075
aventurijn@kleurrijk.nl
www.aventurijnnunspeet.nl

Klik op het LRK nummer voor onze GGD inspectierapporten:
LRK nummer: 106819628

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
Downloads
Jaarplanning en tarieven
Werkplan
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯

Openingstijden:
Maandag 8.30- 12.00
Dinsdag 8.30 – 12.00
Donderdag 8.30 – 12.00
Bij interesse voor opvang op wo/vr neem gerust contact met ons op.

Productmogelijkheden:
Reguliere peuteropvang

Social Media:

 

BSO

Binnen ons kindcentrum verwelkomen we kinderen tussen de 0-12 jaar. Op de BSO is de startleeftijd 4 jaar. 

Buiten spelen
In het middagprogramma zijn er vaste momenten ingepland dat wij buiten spelen. Wanneer we buiten spelen kunnen we gebruik maken van het schoolplein en de materialen. Wij merken op andere vestigingen dat het voor de kinderen heerlijk is dat zij spelen in een bekende omgeving. De afspraken en spelmogelijkheden zijn bekend.

Christelijke identiteit
Alle pedagogisch medewerkers staan achter de visie en werkwijze van KleurRijk. We hebben hart voor kinderen. We willen ze de christelijke normen en waarden overdragen en Gods liefde laten ervaren. Met de kinderen wordt gebeden, we luisteren christelijke kindermuziek en we vieren de christelijke feesten. We hebben oog voor de natuur, omgeving en voor elkaar.

Samenwerking
Doordat wij een integraal kindcentrum zullen worden willen 
wij veel samen werken met onderwijs en kinderdagopvang. Binnen het IKC spreken wij dezelfde taal, dit biedt kinderen duidelijkheid en structuur. Doordat we nauw samenwerken is de overdracht tussen onderwijs en opvang goed. Ook bieden wij tijdens studiedagen en vrije dagen van het onderwijs opvang aan.

Aandacht en plezier
Naast onze kernwaarden en christelijke identiteit, staan aandacht en een veilige omgeving centraal. We bieden de kinderen een huiselijke sfeer en een plek waar ze met hun verhaal terecht kunnen. Samen met de kinderen maken we afspraken over hoe we met elkaar omgaan. We vinden het belangrijk dat de kinderen zich gezien weten en dat ze zichzelf kunnen zijn. We willen kinderen de ruimte bieden om mogelijkheden te ontdekken en creativiteit te ontwikkelen.

Info

Contact:
Kindcentrum Aventurijn
Randweg 11
8071 XJ Nunspeet

Debora Dunnink
06-36051075
aventurijn@kleurrijk.nl
www.aventurijnnunspeet.nl

Klik op het LRK nummer voor onze GGD inspectierapporten:
LRK nummer: 315263878

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
Downloads
Jaarplanning en tarieven
Werkplan
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯

Openingstijden BSO:
Maandag 14.00 – 18.30
Dinsdag 14.00 – 18.30
Donderdag 14.00 – 18.30
Bij interesse voor opvang op wo/vr neem gerust contact met ons op.

Openingstijden VSO:
Maandag 7.30 – 8.30
Dinsdag 7.30 – 8.30
Woensdag 7.30 – 8.30
Donderdag 7.30 – 8.30
Vrijdag 7.30- 8.30

Productmogelijkheden
40 weken 14.30 – 18.30
40 weken blokuren 14.30 – 16.30
52 weken 14.30 – 18.30, in vakanties 08.30 – 18.30 uur
12 weken (alleen vakantie) 08.30 – 18.30 
VSO 40 weken en 52 weken 07.00 – 08.30 uur
Flexibel contract 14.30 – 18.30 uur
 

Social Media:

 

 

Meer informatie?

Keuze gemaakt?